OMN: Gabaasa Addaa( Bito 11, 2017) Godina Arsii aanaa Shirkaatti mormii kana dura geggeeffameen wal qabatee,

OMN: Gabaasa Addaa( Bito 11, 2017): Godina Arsii aanaa Shirkaatti mormii kana dura geggeeffameen wal qabatee, dargaggoo

Turee Usmaan wayta obboleessi isaa fuuldura isaatti Agaaziin ajjeefametti reeffa obboleessaarratti kufuun qoor-qalbiin miidhamee innis du’aan addunyaa irraa boqote.
Abbaa fi haati ilmaan lama dhabanis gadda cimaa keessa jiraachuu fi isaanis qoor-qalbiin miidhamuu maatiin dubbatan