OMN : GAAFFIIWWAN BU’UURAA QABSOO BIYYAALESSAA OROMOO EESSA GA’AN EBLA 11, 2018

OMN : GAAFFIIWWAN BU’UURAA QABSOO BIYYAALESSAA OROMOO EESSA GA’AN EBLA 11, 2018

HRes 128 gufachiisuuf wayyaaneen kaleessa xalayaa kana ergattee turte. Garuu harkatti fashale. Waanuma hinqabaaxxariin hinqabdu ture. Keessumattuu, Prime Minister’ haaraa jaraaf filleerra jettee watwaatte. Kongresiin Amarikaa Wacabbara Tigiree sana bitaatti gatuun guutummaatti harka guutuun dabarsaniiru. Wayyaaneen boolla qarqara dhaabbattee dhiichisaa jirti.

Yoo SIRNI GADAA , sirna alaabaa kanaa ta’ee , ……

Hayilamariyam irraa dr abiyitti jijiramuu malee Alaabaan abbaa gadaa jijiramuu isaa hin dhageenee tureyu……….


Here is how Agazi soldiers assaulted Haramaya University. This is a recurring episode of assault on students in many universities.

======••••••=====
“ Ilaa akkanatti cabsanii seenun dhiiga keenya lolasaa olaan federalli”

 

Qeerroo praise in Ambo vs Qeerroo attack in Haromaya University today.

Letu Bushan

Simannaa Amboo

[OBN 03 08 2010] Aadaa wal dhaggeeffachuu milkaa’inaan nugahe itti fufsiisuu qabna jedhameera.