OMN: Gaaddisa Gadaa, Waan Gadaa Oromoo hammam quba qabdu? (Muddee 29, 2019)

OMN: Gaaddisa Gadaa, Waan Gadaa Oromoo hammam quba qabdu? (Muddee 29, 2019)

Akkuma Suuraan keessan miidhagu dhumni keessanis haa miidhagu.abdiin isin eegna