OMN: Dhimma Nageenya Oromiyaa fi Filannoo (Amajji 29, 2020)

OMN: Dhimma Nageenya Oromiyaa fi Filannoo (Amajji 29, 2020)

OMN: “Bineensa Yartuu boolla tokkotti yeroo lama waraanu”

Silaa akka yaada warra jala deemtootatiin, waajjiraaleen Oromiyaa qorqorroon ijaaranifi xaawulaa(chipudhaan) kukkutani hiiruf.

Kan beekamu qabu waajjiraalen Oromiyaa lafa amma qabanirraa dabalataan argatu qabu. Babaldhachu qabu. Waajjiri (masaraan) Preezidaantii, Caffee fi Mana Murtii Ol-aanaa Oromiyaa boca fi bareedina/guddina ummata keenya gitun bakka filatamaa ta’e Finfineetti ijaaramu qabu.


OMN: Dhimma Nageenya Oromiyaa fi Filannoo (Amajji 29, 2020)