OMN: DHIBEE KOROONAA ILAALCHISEE MARII OOGEYYII FAYYAA

OMN: DHIBEE KOROONAA ILAALCHISEE MARII OOGEYYII FAYYAA

Saudi mana hidhaa kessatti ilmaan oromoo rakkacha jiran
yaa rabbii gargaari ati

#Finfinnee (Inbox)

“… እንደሚታወቀው፣ ምዕራብ ኦሮሚያ ምንም የኢንተርኔት ኮኔክሽን የለም። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ የስራ ማስታወቂያ አውጥቶ ነበር። ከቡራዩ ጀምሮ በተቋረጠው የኢንተርኔት ኮኔክሽን በምዕራብ ኦሮሚያ የሚኖሩ ስራ በመፈለግ ላይ ያሉ የዘንድሮ ተመራቂዎች የትምህርት ማስረጃና CV ማቅረብ የሚቻለው በድርጅቱ ዌብ ሳይት በመሆኑ፣ ይህን የስራ ዕድል እንዲያልፋቸው ሆኖዋል። አቅም ያላቸው ተማሪዎች ደግሞ ፊንፊኔ ድረስ ቢመጡም፣ ባለው የድርጅቱ ዌብ ሳይት መጨናነቅ ምክንያት ለአላስፈላጊ መጉላላት እንግልት እና ወጪ ተዳርገዋል።”


#Maal_Hanni_Daangaa_Darbe?

Arjaa koo gantuu namaa
Fira keef dhakaa keessa
Orma gurtee alaa fiddee
Ofi kee ulaa teessa

Alagaaf harka bantee
Imimmaanuu cobsitaa
Fira kee miila hiitee
Meeqa guurtee dhoksitaa?

Kufaa ka’aa birmattaafi
Gurra kee ormaaf laattee
Waaqni boo meeti jetta
Waadaa sabaaf galte nyaattee

Bubuutuu lafaa guurtee
Akka bubbee bubbifta
Uccuu harmaa kan keetii
Baatee ollaa uffifta

Niitii gooftaa kan keetii
Gammachiisuuf kuftee kaata
Kan dhiirummaa mulqamteef
Nafxanyaa fuutee laata?

Nutuu badee si amanee
Si’ii wayyaaneen guddifte
Atis dabaree kan keen
Dachii finfinnee huqqifte
Qeroo alagaa dhaabuuf
Odaa oromoo buqqifte.

~by Usmaan Waariyoo Heeban.