OMN: Dhibee Barattoota Aanaa Laaloo Assaabii mudatte. (Muddee 17, 2019)

OMN: Dhibee Barattoota Aanaa Laaloo Assaabii mudatte. (Muddee 17, 2019)


Waajjira ABO godina harargee bahaa Aanaa malkaa balloo magaala jaajaa ABO waajjirasaa baballisuu akkuma itti fufetti jira kana booda hanga gandatti waajjira banachuun itti fufa! Gabromfataan in kufa!

Buruusoo Booruu


OMN: የኦሮሞና አማራ የፖለቲካ ድርጅቶች የጋራ መድረክ ተሳታፊዎች አስተያየት