OMN: Deebanuu; Turtii Abbaa Koolleejjii OPEN2020 Prof Bumaddiin Waliin (Amajji 23, 2020 )

OMN: Deebanuu; Turtii Abbaa Koolleejjii OPEN2020 Prof Bumaddiin Waliin (Amajji 23, 2020 )

How to Steal an Election 101: Disqualification by any means necessary

Osumaan taa’u wallee Aster “Sababuu” jettu tokko na dura dhufe. It should be Bilxiginnaa’s national anthem…sababuu…ay sababenyaa… Rooba…lammummaa…booda ammoo lakkooysi nyaaraa hir’u waan taheef…dorgamuu hin dandeeysu…

#Sijjibbe #Bilxiginnaa


OMN: ቆይታ ከከፋ ተወላጆች ጋር (Janu 23, 2020 )


Hawwii Xilaahun diplomaatii Yunaaytid Isteets ta’uun gara Braazilitti imalaa jirti. Namni tokko abjuun isaa akka dhugoomu gochuuf cichaan hojjachuu qaba jetti Hawwiin. Keessumaa dargaggoonni fi shamarran yeroo rakkoon isaan mudatu abdii kutachuu hin qaban. Inumaa iyyu yaalii isaanii dachan dabaluun bakka galii isaanii dhaqabuu akka qaban gorsiti.
Tujubee Horaatu dubbisee, kinooti.


የ97 የነበርው መረጃ እንዳይወጣ መንግስት እየታገለ ነው ያለው
በመንግስት ዙርያ የሚሰሩ የነበሩ ጋዜጠኞች እየሸሹ ነው ያሉት፤
#ለምን???
መሰንበት ደጉ ገና ብዙ ይወጣሉ