OMN: Agarsiisa Faashinii Gadaa ( Eebla 21, 2019)

OMN: Agarsiisa Faashinii Gadaa ( Eebla 21, 2019)

OMN hojiilee siyaasa Oromoo ceesisuu fi uummaticha gama diinagdeen aangomsuuf hojjetuun cinatti dagaagina Aadaa, Aartii fi Afaan Oromootiif xiyyeeffannoon ni hojjeta. Qaamuma hojii kanaa kan ta’e agarsiisa faashinii aadaa Oromoo dhaabbanni Moyii Design qopheesse turtii muraasaan booda tamsaasa kallattiin isin biraan geenya

OMN: Agarsiisa Faashinii Gadaa ( Eebla 21, 2019)

OMN: Agarsiisa Faashinii Aadaa Oromoo “MOYI DESIGN” (Eebla 21,2019)