OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) Aug 8, 2017- Oromia Media Network’s live

OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) Aug 8, 2017- Oromia Media Network’s live