OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) July 28, 2017

OMN: ዕለታዊ ዜና (LIVE) July 28, 2017

Wayyaaneen ollaa bitaa mirgaa Oromootti kaasuun imala sabni kun bilisummaaf godhaa jiru laaffisuu feeti. Falli jiru ollaa qalbii qabu jaarsummaan ofirraa dhaabuudha. Kan meeshaa Wayyaanee tahee nutti deemuu akka jiilutti gobuudha. Kanaaf ammoo ummata keenya daangaarra jiru humna isaa gara hundaan jabeessuun barbaachisaadha.


OMN: Follow Up Discussions On The Outcomes Of The Oromia Support Group (OSG) Conference In London (LIVE) – July 28, 2017