OMN: በፌደራል ማረሚያ ቤቶች የቃሊት ማራሚያ ቤት ከእስር እንዲለቃቸው አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ጀዋር መሃመድ፣ አቶ ሀምዛ አደነ ታዬና አቶ ሸምሰዲን ጠሃ ጠየቁ።

OMN:  በፌደራል ማረሚያ ቤቶች የቃሊት ማራሚያ ቤት ከእስር እንዲለቃቸው አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ጀዋር መሃመድ፣ አቶ ሀምዛ አደነ ታዬና አቶ ሸምሰዲን ጠሃ ጠየቁ።

OMN: (Onkolooless 5, 2020) Mootummaan waggaa shaniif aangoo irra ture yeroon isaa waan dhumateef hidhaa irraa akka hiikaman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo gaafatan. Obbo Jawaar Mohammad, Obbo Baqqalee Garbaa, Obbo Hamzaa Booranaa fi Obbo Shamsaddiin Xayaa xalayaa guyyaa har’aa gara Bulchiinsa Mana Hidhaa Qaalittiitti barreessaniin akka jedhanitti, hogganoota dhaaba siyaasaa waan tahaniif heerri fi olaantummaan seeraa akka kabajamu qabsaayaa turuu dubbatan. Yeroon hojii mootummaas bu’ura heeraa qofaan akka tahu qabsaayaa turuu, ammas qabsaayaa jiraachuu fi borus kan qabsaayan tahuu yaadachiisan.
Heerri ummatoonni biyyattii karaa bakka bu’oota isaanin raggaasifatan haala ifaa taheen akka ibsutti, mootummaan waggoota shanan dabraniif aangoorra ture fi kan ummata narratti kakaafatan jechuun isaan himate yeroon hoji isaa har’a waan xumurameef mootummummaadhaan itti fufuuf bu’ura seeraa homaatuu hin qabu.
Kanaafuu manni hidhichaa guyyaa har’aa irraa qabee hidhaa irraa akka nu hiikuu fi mootummaa imaanaa guyyaa har’aa irraa qabee jaaramu keessatti akka hammatamnu kabajaan gaafanna jechuun iyyatanii jiru.
Oromia Media Network


OMN: (October 5, 2020) በፌደራል ማረሚያ ቤቶች የቃሊት ማራሚያ ቤት ከእስር እንዲለቃቸው አቶ በቀለ ገርባ፣ አቶ ጀዋር መሃመድ፣ አቶ ሀምዛ አደነ ታዬና አቶ ሸምሰዲን ጠሃ ጠየቁ።
እስረኞቹ በፌደራል ማረሚያ ቤቶች ለቃሊት ማረሚያ ቤት በጻፉት ማመልከቻ፣ ህዝብን አነሳስታቹብኛል ብሎ የከሰሰን መንግስት የስራ ዘመኑ በዛሬው እለት ያበቃ በመሆኑና በመንግስት ለመቀጠል ምንም ዓይነት ህጋዊ መሰረት የሌለው በመሆኑ ማረምያ ቤቱ ከእስር እንዲለቀንና ከዛሬ ጀምሮ በሚመሰረተው የአደራ መንግስት ውስጥ ተሳታፊ እንድንሆን በትህትና እንጠይቃለን ብለዋል።