OMN: ልዩ ዘገባ (Jan 27 2021)

OMN: ልዩ ዘገባ (Jan 27 2021)

Hidhaan siif hin malle ture, Jaala koo, Jaal

Michuu Seenaa

baga hidhaa dhiphoo gara bal’ootti baate!

Join OLLAAs Executive Director Seenaa Jimjimo and Press Representative Nadiya Boru as they update our communities on everything new with OLLAA Advocacy, and so much more
 

Oduu oowwituu Dhaddacha Jawar Mohammed fi Baqqalaafaa