OMN:የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ከከተማዋ የጤና ባለሙያዎች ጋር ያደረጉት ዉይይት

OMN:የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ከከተማዋ የጤና ባለሙያዎች ጋር ያደረገው ዉይይት ክፍል 2 (May 18, 2019)

OMN:የፊንፊኔ ከተማ አስተዳደር ከከተማዋ የጤና ባለሙያዎች ጋር ያደረጉት ዉይይት (ክፍል ፩) (May,17,2019


Oromoo fi hegeree qabsoo oromoo ilaalchise

OMN: Marii Ummata Godina Arsii (May,17,2019)

OMN: Marii Hoggansi MNO Hawaasa Godina Arsii waliin taasise. Kutaa 2ffaa (Caamsaa 18, 2019)