#OGN Oduu caccabsa Michuu ABIY President Eritrea Isayas Afuwarki himanni irratti baname.

#OGN_Oduu caccabsa
Michuu ABIY President Eritrea Isayas Afuwarki himanni irratti baname.
Isayas fi qondaalota isaa nama 7 yakka dhiittaa mirga dhala namaa raawwachuu isaaniitiin Mana Murtii ol aanaa Sweden tti himachuu isaa gareen gaazixeysootaa daanga-malee arra addeessee jira. Dhiigni hiyyeessaa ni iyya kaaniis itti aanaa.