OGM:Shirri Abiyyi Saaxilame(Ama-10/2021)

#OGM:Shirri Abiyyi Saaxilame‼(Ama-10/2021)
 
Lola TPLF fi Mootummaa Federaalaa, Rakkoo naanno Oromiyaa, BSG fi Amaraa waliin waliqabatee PP tiibbana burjaajoftee jirti.Rakkoo kana keessaa bahuuf akkuma baratamee tooftaa haarawa baaffachuudhaan gara hojiitti galanii jiru.Tooftaa haaraa baafte itti fayyadamuuf deemtu keessa;
 
➖Rakkina akka biyyaatti kokkee qabee jiru keessa bahuuf akka gaaffii Oromoo deebisuuf deemaniitti Hidhamtoota Siyaasaa tokko tokko hiikuun yeroo bitachuuf karoorfataniiru.
➖Waan biyyi naga qabdu addunyaatti fi ummatatti fakkeessuuf Maqaa “misooma sulultaa” Jadhuun suuraa ka’uu.
➖ Waraana Bilisummaa Oromoo WBO Gujiif Wallagga keessa qulqulleessuuf waraana sakkatta’a ijibbaata jedhu gaggeessuf dhooksan qophii irra jiru.
➖Bilxiginnaa Amaaraa Juntaa 2ffaa Abiyyitti ta’uun Meeshaalee gurguddaa dhooksan bitaa waan jirtuuf hanga
Amaara harkatti galfatu yeroof fira ummata Oromoo ta’uuf murteeffataniiru.
➖ Akka biyyaatti rakkinni Maallaqa waan mudatee jiruuf maqaa deeggarsa MM Abiy Ahmed Ali jadhuun ummata saamuu
➖Lafa qabsoon Qeerroo itti cimte jirtu Hararghe, Arsii, Baaleefi kutaalee Oromiyaa…..keessa naanna’uun waadaa sobaa ummataaf galuun akka Ummaatni Qabsoo irraa of duuba deebi’uun nurra abdii kaa’atu ni goona jachuun karoora
baafatanii itti sochoo’aa jiru.
kanaafuu ummanni Oromoo PP rakkoo ofii malee rakkoo ummataa furuuf karoora wan hin qabneef ummanni gurra banatee hurdofuun dirqama.


Kunimmoo sirriitti qinibbirii danda’aa akkam!