Murtoo dhumaa Ogeeyyii Fayyaa Magaalaa Naqamtee irraa!

Murtoo dhumaa Ogeeyyii Fayyaa Magaalaa Naqamtee irraa!

“Guyyaa har’aa kanaan booda Reeffa kafanuurra,Qawwee fudhannee bakka ummata akkanatti dhumaa jiran deemnee hanga nutis duunutti loluu filanne.
Qaamni Qoricha dhiyeessu kana booda akka Qawwee nuuf dhiyeessu gaafanna.
Guyyaa boruu Waajjiirri Mootummaa kamillee hojii idileesaa akka dhaabu dhaamsa keenya ni dabarsina.
Tajaajila Baankirraa kan hafe hojiin dhuunfaa kamiyyuu Magaalaa kana keessatti tajaajila akka laachuu hin qabne dhaamsa dabarsina.
Rakkoo fi gochaa sukkanneessaa ummanni keenya itti jiru ijaa fi gurra namaaf hin tolu.
Qaamni nama nama fayyaa gara mana yaalaa keenya dhufee hin beeku.Guggubataa,mummuramaa, …….

Erga jiraachuu dadhabnee,Ni lolla kilaashii fannifannee!

Addunyaa Keessoo

Oduu: Sad, 28, 2018


ONN: Sadaasa 28, 2018-Shaambuu

Qeerroof Uummatni shaamboo hiriira guddaa geggeessanii jiru.

Mootummaan maqaa humna Addaa jedhuun uummata keenya fixaa kan jiru Makkalakaayaa waan ta’eef nurraa dhaabuu qaba.

Ajjeechaaf buqqaatiin kan duraarra daran uummata Oromootti hammaataafi dabalaa waan jiruuf mootummaan naannoo Oromiyaa afaanuma mo’ichaa faarsaa ooluurra hojiitti haa hiiku.

Afaanumaan uummataaf quqamaa of fakkeessuun uummata keenya balaa caaluuf saaxilaa waan jiruuf

Hojii mirgaa uummata Oromoo kabachiisu haa hojjetu.

Nuti shakkii mootummaa biyya bulchurraa qabna jechuun yaada isaaniis ibsachuun booritti hiriira uummata hundaa hirmaachisu waamanii jiru

Qalbeessaa Dhangi’aa

የአዜብ ልጅ ሰምሃል መለስ ዜናዊ ፍ/ቤት ውስጥ የሚያቁነጠንጣት ምስጢር ሾለከ