Ofii joonja’anii Oromoo joonjessuun kun dhaabbachuu qaba!

Gaaffiin Oromoo Bilisummaa dha. Kun erga ifa ta’ee qabsootti seenamee jaarraa walakkaa ta’uuf jira.
Amma warri gaaffiin Oromoo isaaniif hin galle, mana baroontaa qabsoo Oromoo deemuu qabu.
Gaaffiin Oromoo beekamaa dha; waanti Oromoon barbaadus beekamaa dha. Oromoon gabrumama hin barbaadu; cunqurfamuu hin barbaadu; hidhamuu hin barbaadu; ajjeefamuu hin barbaadu; saamamuu hin barbaadu.
Oromoon hiree ofii ofiin murteeffachuu barbaada; Oromoon mootumama ofii dhaabbachuu barbaada; Oromoon bilisummaa barbaada; Oromoon nagaa barbaada; oromoo haqa barbaada. Kun ifa waan ta’eef, oromoon ilmaan siaa qabsootti bobabasee wareegama baasaa jira.
Qaamni har’a ka’ee waanti Oromoon barbaadu ‘ifaa miti’ jedhu, dhaabbatee seenaa qabsoo Oromoo barachuu qaba. Ofii joonja’anii Oromoo joonjessuun kun dhaabbachuu qaba.


Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali is making a change in the process of defense force


The Xiirroofttuus
A new movie coming soon


Akkaa dinii koo yaadee osoo hintanee akkaa waqqati rawwaatee hundhafuu me shashaa jedhaa sirbaa aadaa horoo kanati..