#Ofeeggannoo Ariifachiisaa! PPn muddama ishee mudate irraa kan ka’e

PPn muddama ishee mudate irraa kan ka’e ilmaan haadha hiyyeessaa Oromiyaa keessatti kophee qulqulleessanii jiraatan,Hojii humnaan jiraatanii fi dargaggoota hojii barbaaddatan dirqamaan qabanii dirree waraanaatti ergaa jiraachuu ragaan arganne ifa godha.
 
Dirqamni kun mataa pp Abiyyii irraa Adoolessa 20/2021 kan darbe yoo tahu Oromiyaa hunda keessatti kaabinoonni humnoota waraanaan magaalaa fi baadiyyaa keessatti dargaggootaa fi daa’imman umuriin isaanii waggaa 18 hin guutne dirqamaan qabanii mooraa leenjii waraanaatti ergaa akka jiran beekameera.
Akka amma odeessa argannee jirrutti Magaalaa Buraayyuutti dargaggootaa fi daa’imman hedduu daandii irraa qabanii gara mooraa leenjiitti erguuf akka qophii xumuranii yeroo ammaa gaggeessaa gochaa jiran hubachuu dandeenyeerra.
 
Akkasumas Sandaafaattis dargaggoota humnaan qabanii kolleejjii mooraa waraanaatti walitti qabaa akka jiran bira geenyeerra. Sabbataa f sulultaa keessattis walitti qaba jiraachuu odeessi arganne ni mul’isa.
Godinoota Oromiyaa hunda keessattis akka itti jiran mirkaneessinee jirra akka fakkeenyaatti Horroo Guduruu Wallaggaa fi Godina Baalee keessatti qabatamaan walitti qabanii fe’uuf akka jedhan maatiin ijoollee deemanii akka ijoollee isaanii lakkisan gaafatanis reebichaaf akka saaxilaman beekuu dandeenyeerra.
 
Abbaan Irree baduuf ka’e ilmaan haadha hiyyeessaa dirree lolaatti ergee ficcisiisuu fi duguuginsa raawwachuuf akka jiru ragaan kana caalu waan hin jirreef bakka jirtanitti dargaggootni of eeggannoo akka gootan dhaammanna.