OFC : We are kicking off our pre-campaign public engagement tour from East.

OFC : We are kicking off our pre-campaign public engagement tour from East.
Tomorrow we will hold one in Chiro, Sunday we will be in Harar and Monday Dire Dawa. We will stop at smaller offices in the way to inaugurate OFC offices
KFO’n kun Waldaa aksiyoonaa ta’emoo akkami? Miseensummaan jaarmiyaa siyaasaa beeksisaan ta’amaa? Dura kaayyoo kee beeksifatteeti abbaan kaayyicha jaallatee keessa lixee qabsoo gochuu barbaade Miseensa itti ta’a. Sanuu KFO’n jaarmiyaa bubbule qofa osoo hin taane galaana walakkaa Oromoo keessa ture mitii? Akka jaarmiyaa reefu dhaabbatuu beeksisaan miseensa corataa? Moo akkuma namni hamatu sana KFOn Dr. Mararaa fi Baqqalaa Garbaa dabalatee miseensota 10 caalaa hin qabu jedhan sanadha? . Kanaafuu Jawaar Mohaammad tu KFOtti dabalame osoo hin ta’iin KFOtu Jawaar Mohaammad tti dabalame jechuudha.