Of Eeggannoo: Mata-dureen manifesto jarri G-7 biyya alaatti baafattee irratti mari’aachaa turte: 

Of Eeggannoo: Mata-dureen manifesto jarri G-7 biyya alaatti baafattee irratti mari’aachaa turte: 

* ” Mootummaan Oromoo hidda gadi fageeffannaan buqqisuuf rakkisaadha”

* “Sochii Oromoon lafa babbal’ifannaa Jaarraa 16ffaa fi 17ffaa godhetti , lafa misoomtuu irraa nu arii’anii gammoojjiitti nu galchan turan. Kan ammaa kun garuu sana caalaa sophisticate kan ta’eedha. Humna Oromoo dafanii buqqisuun dirqama akka ta’e abbootiin keenya nuuf dhaalan” jedha manifestichi.

Toftaaleen maqaa Oromoo itti gurracheessan hundi tarreeffamniiru. Kanneen keessaa:
1. Muummichi Ministeerichaa maqaa Itoophiyaa leellisuun ol’aantummaa Oromoo diriirsaa akka jiru biyyoota akka Ameerikaa fi Ingilizii faa beeksiisuun diplomaasii hojjechuu
2. Waan shira Buraayyuutti raawwate kana babbal’isuun maqaa Oromoo fi Qeerroo xureessuu
3. Sabboontota Oromoo irratti duula banuu
4. Walitti bu’insa Sidaamaa fi Walaayitaa jidduutti ta’e sana akka waan MNO fi MM qindeessitte fakkeessanii dhaabbilee mirga namaaf morman hundatti gabaasuu
5. Finfinnee keessatti qabeenya Oromoo mancaasuun akka sodaannee jiraannu gochuu kkf.

kanaafuu, sochii mootummaa kuffisuuf karoorfatan kana hordofuun akka dura dhaabannu waamicha goona.
Kr Mulugeetaa Tsahaay Gammachuu

Via: Milkesa Hailu


Imala ABO Gara Dachii Seena Qabeeysaa fi Iddoo dhaloota Qabsoo Bilisummaa Oromoo tan Taate Harargeetti

Walaloon iti fufaa jedhu
Qeerroon walloo gaf xiiqi
ergga heeddu of keesaa qabaa
Qeerroo biyya alafi keesa ilalchisee
wal dhageesisaa Hamilee Qeerroo 
oromoo walloo gargarsaa Qeerroon
biyya alagotanifi kaan biyya keesa
Kabinee dullomtu dura dhabatani godha
jirtan iti muddii iti fufaa hanga gaaffin
keenya huddi deebii argatu