Oduu Oowwituu!Guyyaa Arraantanaa Dr.Abiy Ahmed Fi Obbo Lammaa Magarsaa Harargee Jiran.

OduuOowwituu: Guyyaa Arraantanaa Dr.Abiy Ahmed Fi Obbo Lammaa Magarsaa Harargee Jiran.

Dr Abiy Erga Aangoo Qabatee Arra Harargee Dhufan. Qeerroon Harargee Gaaffii Jajjabduu Heedduu Gaafatan. Maaliif Nu Dagattan? Masaraa Keessatti Akkamitti Siidaa Minilik Dhaabda? Jawar Mohammed Irratti Akkamitti Yaalii Ajjeechaa Akka Gaggeeffamu Ajajja? Dhimma Dirree Dhawaa Ilaalchisee Deebisaa Maaliif Nuuf Kannuun Isinitti Jabaate? Qeerroo Dirree Dhawaa Yeroo Dheeraaf mana Hidhaa Dirree Dhawaa Keessan Jiran Maaliif Nuuf Gad Lakkisuun Isinitti Jabaate? Fi K.K.F Heedduu Gaafataman.

Deebisaan Isaaniis Waywaata Qofa tahee Jira. Kan Masaraa Mootummaa Godina Hundarraa Nama Sadi Sadihiin Kafaltii Malee Dheeyxanii Laaluu Dandeessan jadhe. Dhimma Dirree Dhawaa Amma isiniif Deebisuu Hindadeenyu Mariyannee Isin Beeysifna jadhan.Aggaammii Jawar Ani Quba hinqabu Rabbittiin Isiniif Kakadha Jadhe.

Gaaffii Addaa Gaafataman Keessaa Naannoo Amaarrattuu Qawwee Fannifatanii Hiriira bahanii Nuti Hiriira Yeroo Baanu Poolisa Taraa Irraa Qabii Hanga Raayyaa Ittisa biyyaatiin Ajjeefamna Kuni Maaliif Tahe Aggaammii Abbaa Keenna Jawar Mohammed Irratti Godhame Balaaleeyfachuuf Baanee Dirree Dhawaatti Nama 5 Magaalaa Hararittiis Nama Heedduu Dhabne Maaliif Tahe Kun Jannaan?
Dr. Abiy Ahmed Deebisaan Isaan Kannan Arra Irraa Kaasee Toltuu Tahee Hamtuuf Hiriira nagayaa Bahuu Barbaannaan Namtokko Isin Hinxuqu Isiniif Hayyamamee Jira Jadhan.


#Oduu_Ammee!! #Breaking_News! #Sanyii_Elemoo Qilxuu Qeerroon Hararghee koo Galatoomaa..
Harar Galma Calanqoo
#Inbox
Hararghetti Jilli OPDO Salphatte! #Abiy Ahmed Office of the Prime Minister- Ethiopia, #Lammaa Magarsaa, Addisu Arega Kitessa fi Jilli Qondaalota gurguddoon Mootummaa keessatti argama dhooksan gara Hararghee ilmale jira! Maaltu mudateree? Ganama akkuma Abiy Ahmed Lammaa, Addisu galma Harar Calanqoo akkuma ol seenaniin Qeerroo Hararghee Dhaadannoo
~ DOWN DOWN ABIY,
~ DOWN DOWN Lammaa,
~ Down Down Addisu,
~ Down Down OPDO,
~ Down Down Taye,
~ Down Down IDA’AMU,
~Down Down Ethiopia,
Abiyi diina keenya, ABO, KFO, PBO, Bulchaa keenya, Fi Habashaa, Nafxanyaa waliin walitti Ida’amuu mitti wajjiinu Jiraachuun nu ga’aa Keeyyanni 39 hatattamaan Hojii irra nu ooluu qaba Jadhanii Sagalee isaanii dhageesisuun Walga’ichi Fashala’eera!” Magaalaa Harar (Addaree Biyyoo) keessa kaadireefi Agaaziin akka Saree maraatti fiigaa jirti jadhan!! Kun Injifannoo Guddaadha! OPDOn Guutuu Oromiyaatti haaluma kanaan Shalphachuu qabdi. Qeerroo Oromiyaa itti Qophaayi? #Share_gochuun Waliif Dabarsaa!
#Sanyii_Elemoo Qilxuu Qeerroon Hararghee koo Galatoomaa.. ODP/OPDO ni baddi.. Qabsoon itti fufa!
Injifannoon kan ummata Oromooti 

Irreessaa CaalaaXoophiyaa jechuun bataskaana, bataskaana jechuun Xoophiyaadha. Menelik Diina kan injifate Taabota qabateeti jetti.


Kana mee ilaalaa egaa….mee rabbii jedhaatii an akka atoophiyaawwiitti akka of waamu maaltu jira-maal na jechisiisa! Biyya yoo nuti hin bulchine jedhee gadooda malee waanti tae tokkollee hin jiru….
Kanaafidha an akka dhuunfaatti har’a tau boruu wareegama barbaachisu kaffallee Oromiyaa walaba ijaaruun waan filannoo hin qabne kanin jedhuuf….
Oromoo jibbaaf hiriira bahee,Jawar mohaammed abaaraa Oromoo waammachiun kun akkam waansaa moo Oromoo kan biraatu jira??
Birhanie Beka Geleto argitee warra atoophiyaa ati…..how you feel now?