#ODUU_INJIFANNOO WBO fi G/Q/W onaa Qeebbee Oddeessaa qorannoo irraa turee dhufee 

#ODUU_INJIFANNOO WBO, Injifannoon kan Ummata Oroomooti!
Via Adem Misoma
#Bit.18/2019 Gootichi Waraana Bilisummaa Oromoo (WBO)n Raayyaa Ittisa Biyyaa sakattaa’aaf Bobbatee irratti Tarkaanfii Ofiirraa Ittisuu fudhateen Loltoota Diinaarraa Godina Qellem Wallaggaa Naannoo Garjeedatti Lola Guddaa Wbofi Rib Gidduutti Geggeeffameen Humna Goolessituurraa Nama 102 Yommuu Ajjeesu 65 Madoo Taasissera. Akkasumas Aanaa Babbootif Calliyaattis Tarkaanfii Leencichi Fudhateen Loltoota Diinaarra 82 Yemmuu Ajjeessu 54 Madoo Godheera.
Walumaa galatti guyyaa kaleessaa loltoota 184 du’aa fi 119 madoo taasiseera.
Gama Meeshaatiin:-
#Kilaashii ———- 38
#Bireenii ————-11
#Seenayfer———- 6
#Dishiqa ————— 4
#Boombii Harkaa–76 fi
#Rasaasa ————682 Irraa Hiikkachuun Gali Waraana Bilisumma Oromoo ta’eera.


G/Q/W onaa Qeebbee, Oddeessaa qorannoo irraa turee dhufee

#Bitootesaa 19/2019  Via Adem Misoma
Bitootesaa 11/2019_12/2019ttii gochaa ajjeechaa Warannii motummaa itoophiyaa OPDO/ODP rawwataan
Ajjeechaa fi gochii dugugaa sanyii oromoo irraattii wayanneen rawwatamaa turee ammas daraan cimee ittii fufee jiraa namootnii maqaan isaanii asii gadiittii eramee kun namoota qonnan bultoota onaa qeebbee keessaa jiraataniidha warannii motummaa itoophiyaa garuu onaa kana keessaa maqaa sakata’aa WBO jedhuun achiittii boba’ee namotaa kana akka bineensattii rasaasaa ittii roobsuun bakkee keessaattii ajjeesanii jiruu

  1. Obbo Fiqaduu Tasfaa bonbiin rukkutamee du’e Fiqaduun Abba Ijoollee 4ttii
  2. Hatatuu dhufee hadhaa warraa obbo Fiqaduu rasaasaan rukkutamtee Hosphitalaa Qaaqeettii yalamaa jirtii
  3. Obbo Gajaraa Ayyaanaa Abbaa ijoolee 7 mucaa isa waliin rukkutaa rasaasaan du’e onaa qeebbee gandaa leeqaa kobbochaa
  4. Ashilii Abiraam rasaasaan rukkutamee hospital qaaqeettii du’af jireenyaa gidduu jiraa onaa qeebbee gandaa beejoo kobbochaa
  5. Obbo Tariikuu Dhaabaa abbaa ijoollee 2 rasaasaan rukkutamee du’e onaa qeebbee gandaa hooroo wadoo

Namootnii kun waranaa motummaa itoophiyaa OPDO/ODPn akka bineensattii ajjeefaman
WBO Borii


DHUGAA UMMAANNI OROMOON BALDHAAN HUBAACHU QABU!!

Maqaatu jira malee caasaan ODP, OPDO nyaatameera. Ammaa qabssoonis lolliis eenyuu wajjin akka ta’ee ifaa galaadha. Ummata Oromoof Amahaara gidduttii. Warrii OPDO ammoo waraana keessan ganddoota garagraa keessa fiigdde nama nagaa ajesttu kana yoo dandeessan qaba hidhadhaa. Yoo dadhabddan wabiin ummataa akkuma bakkatti galchaa jirutti itti haafufu. #Hubachiisa Amma booda WBO lola lamatu eegataa 1ffaa waraana gantoota 2ffaan waraana Amahaara wajjin. Lamaanshee bakkatti nii galchaa abdiinssa rabbi gaditti ummataa qaba. Fakkeesitoota karaarra maqaa!

Muramtee!!


19/03/219
Aanaa Laaloo Assaabii Magaalaa #Dongoroo irraa :

U u u u u u u u! Yaa uummata Oromoo nuuf dirmadhaa jedhu jiraattotni magaalaa kanaaf naannoo isheetti argaman , waraanni goolessituu #Abiyyii fi #Lammaan hogganaman torban lamaa oliif nurratti bobbaafamanii gocha suukanneessaa takkaa ijaanis gurraanis dhageenyee hin beekne nurratti raawwachaa jiru , dubartootni fi ijoolleen durbaa keenya gadi bahanii ol galuu hin dandeenye, mana barumsaas karaa ittiin dhaqanii galan dhabaniiru, akka fakkeenyaatti shamarree maqaan ishee #Mulunee jedhamtu mana itti cabsuun gadi baasanii reebicha hamaa erga irratti raawwatanii booda nama #Sagal (9) ta’anii erga yakka gudeeddii irratti raawwatanii booda daandii gubbaatti gatan, yeroo ammaa gargaarsa uummata naannoo sanaatiin hospitaala finfinneetti ergamtee yaalamaa jirti,

Inni lammataa #Jaartii dulloomtuu bakka isheen loon tiksitutti itti duuluun gocha wal fakkaatu irratti raawwatan, yeroo ammaa du’aaf jireenya gidduu jirti , yoo uummati maaliif akkas nu gootu jedhee gaafatu immoo nuti ergama mootummaan nutti kenne bakkaan ga’aa jirra, bakka WBO keessa ni socho’a jedhamee shakkamu hundatti gocha suukanneessa akkasii akka fudhannuuf bobbaafamne, deebii jedhu nuuf deebisu jedhu jiraattonni.


Bitootessa 19/2019

Godina wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda baadiyaa maaruu jedhamtu keessatti RIB badii tokko malee mana uummata nagaa caccabsuun meeshaalee hedduu balleessanii dhugaatii hedduus dhuganiiru.

  1. Taammiruu Tarreessaa mootora deemsaa lamaafi damma birrii danuutti tilmaamamu akkasumas sigaaraa birrii10000 olii dabalatee meeshaalee garaa hedduu saamaniiru
  2. Iddoosaa dirribaa mucaa dargaggeessa haadha malee Abbas hin qabne mana dhugaatiifi suuqii cabsuun dhugaatiifi wanneen garaa garaa jalaa nyaatanii dhuguun qisaasessaniiru.

Darajee dirribaa suuqii isaa cabsuun qabeenyaa isaa saamaniiru
Kennesaa kan jedhanis mana isaa cabsanii saniin booda gara diillaatti dabarte.