#ODUU_GADDAA! Shaggar Lixaa Gindabaratitti waraanni Ertrea Ummata nagaa 6 rasaasaan ajjeese.

Shaggar Lixaa Gindabaratitti waraanni Ertrea Ummata nagaa 6 rasaasaan ajjeese.

[SQ-Waxabajji 12/2021]
Godina shaggar lixaa aanaa GindaBaratitti waraanni Ertrea waxabajji 11/2021 ummata nagaa 6 rasaasaan ajjeesuu ABO beeksise.
 
Waraanni Ertrea kunnen lola Waraana Bilisummaa Oromoo waliin gaggeesseen miidhaa irra qaqqabeen baqatee gara magaalaatti deebi’uun aariin ummata nagaa rasaasaan akka ajjeeses barameera.
Namoonni waraana Ertrean Ajjeefaman maqaan isaanii;
1. Sabbooqaa Barsiisaa Camadaa
2.Lataa Koorsaa Didaa
3. Warqiisaa Asaffaa
4. Abrahaam Beekumaa
5. Darajjee Maammoo
6. Daadhii Baqqalaa
 
Waraanni Ertrea yeroo ammaa Oromiyaa Lixaa Giddu galeessa shaggar dabalatee guutummaa wallaggaa keessa karaa Amuruu Hagamsa irraan seenuun kan ummata dararaa jiran yoo tahu akkasumas kibba baha Oromiyaa fi kibba Oromiyaa keessattis Helekoptaraan rabsamuun ummata naga airratti miidhaa hamaa qaqqabsiisaa jiraachuun barameera.
 
Yeroo amma kana waraanni Shaabiyaa baayinni isaanii 30,000 caalan Oromiyaa fi naannoo Benishaangul Gumuz keessa rabsamanii ummataan dararaa akka jiran ibsi ABOn baase ni mul’isa.
Sagaleen Qeerroo Bilisummaa Oromoos miidhaa fi dararaa waraanni shaabiyaa Oromiyaa keessatti qaqqabsiisaa jiru ammaan duras ummata wabeeffachuun gabaasaa kan ture yoo tahu ammas bakkota waraanni kun ummata irratti balaa qaqqabsiisaa jiran ragaa waliin akkuma argateen ummataaf ifa gochuu kan itti fufu taha.
 

Jarri kun sadan Girmaa, Taadiyoos fi Yonaattaan sabaan Walaayitaadha garuu Amaaraa caalaa Amaaraa ta’anii argamuuf halkanii fi guyyaa hojjetu. Iccitiin isaa maal laata?