Oduu_Gaddaa! Godina Booranaa aanaa Miyoo ganda Gombisaatti dargaggoo Galgaloo Waaqoo Galgaloo Addaababaayiitti fuula ummataa duratti humna Addaa Poolisii Oromiyaatin ijjeeffame.

#MDhO: Caamsaa 16,2021

Godina Booranaa aanaa Miyoo ganda Gombisaatti dargaggoo Galgaloo Waaqoo Galgaloo Addaababaayiitti fuula ummataa duratti humna Addaa Poolisii Oromiyaatin ijjeeffame.

Dubbichii akkas ture; Caamsaa 15,2021 halkan keessaa naannoo saatii 3tti aanaa Miyoo ganda Gombisaatti dhuqaasa hidhataa gandaa (militia gandaa)fi WBO (kan MX shanee) jedhu gidduutti banameen namoonni lama kan hidhataa gandaa ta’an ijjeeffaman.
 
Caamsaa 16,2021 Ganama ummanni walitti bayee namoota ijjeeffaman kanneen awwaalachuu jalqabe. Dargaggoon ijjeeffame Kunis (Galgaloo Waaqoo Galgaloo) achuma ganda Gombisaa ollaa ardaa Goda-Gootuu qubatu irraa dhufee nama awwaalachii irratti argamuun gadda gale Ummata waliin qoodachaa jira. Osoo sirna awwaalchaa geggeessaa jiranuu; namni tokko dhufee dargaggoo kanatti quba qabuun mucaan kun warra duye kana keessaa nama tokkoon dhiyeenna kana wal arganiiru jedhe. Yeroodhuma kan warrii poolisii humna Addaa Oromiyaa jedhamu dargaggoo kana uleen reebuu jalqaban. Mucaan gaggabee of wallaalee kufnaan; ummata ofirraa ariyuuf yaalan. Ummanni “dhiisaa nama fayyaa nagaa ofiitin deemu hin dhaaninaa wa gaafadhaa”! jennaan; dhaga’uu didanii; fuula ummataa duratti rasaasaa lamaan lafatti rukutanii ijjeesaan.
 
Ergaa ijjeessaniis Ummata achii ariyanii; awwaaluu dhowwanii; reeffaatti taphatan. Hanga ammaatti maatiin reeffa hin arganne. Maanguddoonni kadhachaa jiru. Ummata naannoo sanaa hundaa irraa bilbila harkaa sassabaniiru. Tanaaf, Amma ergaa galgala saatii 10nitii as womaa argachaa hin jirru.
Akka walii galatti haallii godina Booranaa keessaatti adeemsifamaa jiru baayyee yaaddeessaadha.
Guyyuma hardhaa godina Booranaa aanaa Dubuluqiitti Jaarsii biyyaa namni maqaan isaa Gurraacha jedhamu qaama hin beekkamneen ajjeeffamee reeffa qofa argan. Madaa raasaas hin qabu. Nama ijjeeffame kana, nama kadiree kan Galgaloo Diidaa jeshamu tokkootu kaleessa ” notorcycle” isaatin magaalaa Dubuluqii irraa gara baadiyyaa geessaa turee jedha odeessii Dubuluqii irraa.
Amma galgala kana ummanni Booranaa aanaa Miyoo ganda Gombisaa ona Goda-Gootuu irraa gara biyya keeniyaatti baqachaa jira.


#Ethiopia: Prime Minister of Ethiopia said that he will not allow the general election consequences to be used for other agenda, according to the news agency of ENA.
The prime minister felt that the decision of Ethiopian elections will reach only Ethiopian people, warning the foreigners in his country.
 
Abiy blamed many countries that are not real Arabic, who are against their country against their strong interests.
The countries that are interfering, he indicated that Abiy is a strong agency and countries, who want to call Ethiopia the way they live. The prime minister has made the tongue strong that Ethiopia will not call for those throws, which is expected from foreign countries, according to his speech.
Follow here for more updates.
Just read it up and down. What does Abiy Ahmed’s speech appear to you?
Source Reuters.