Oduu Yunivarsitii Finfinneetii “Miliqxee” Baate : The “Divide and Rule policy” Of the TPLF’s Regime

Oduu Yunivarsitii Finfinneetii “Miliqxee” Baate : The “Divide and Rule policy” Of the TPLF’s Regime.
===================================
“Yunvarsiitiin Finfinnee uummata Qosheetti dhumeef guyyaa sadiif ciree lagannee gaddina jedhee beeksisa baasee, kaaffee barataarraa cufe. Baratoonni hedduunis “gaafa irreechaa yeroo namni hedduun dhume, yoom gadditan? hin ta’u, hin gaddinu! Ofii ajjeestanii ofii gadditanii nuun immoo agabuu nun ajjeesinaa!” jedhanii laguu nyaata didan. Mooraanis kunoo maqaa namoota nyaata didanii jechuun, warra ijoollee keessaa gaaffii gaafate maqaa baasee maxxanse.”

Via: Massii Sanyii Fayisa Lelisaa