Dhaamsa biyya keessaa dhufe “Oduu woyyaanee jalaa miliqxee baatee

Dhaamsa biyya keessaa dhufe “Oduu woyyaanee jalaa miliqxee baatee

Lola maqaa liyyuu poolisii naannoo Somaaleetiin woranni shiftoota woyyanee ummata Oromoo irratti bane madaaluudhaan Shiftootni woyyaanee ijjannoo armaan gadii kana iirra gayanii jiru.Innis lola kana irratti humna ummataa madaaluuf ummata lafa irraa buqqisuuf yaalanii akka itti hin milkofnee erga hubataniin boodaa Gosa somaaleetiif Oromoo naannoo woliirratti duulchisuuf yaalanii milkaayuu dide kana booda fallii shiftootni woyyanee kaayatan maqaa

araaraatiin sobanii Oromoota irra qawwee hiikuuf qophii xumuraa jiran gama biraatii hanga lubbuun woyyaanee aangoo gubba jirtutti bulchiisa gandaas ta’ee kan naannoo sadarkaa adda adddaatiin jiru dabarsanii akka OPDO dhaaf hin laanne itti wolii galuudhaan OPDOn akkuma amala isii ummata sossobdee diina jalatti akka deebistuuf leenjii adda addaa kennuudhaan yoo ummata amansiisuu baattan isintuu dura dhuma jechuudhaan mataa ergamtootja isaaanii dhukkubsaa jiru.

Kanaaf Ummatni Oromoo keessaaf ala jirus kana beekee tokkommaadhaan diina keenna irratti akka xiyyeeffatu dhaamsa nuuf dabarsaa jedhu. gama biraatiin ummatni Oromoo kana qarii Oromiyaa jiru hundi akka uf eeggannoo cimaa taasisu itti nuuf himaa jeenna. iitti aansuun Ummatni keenna hooggansa woraanaa tokko malee waan qabuun bayee diina rukutuun uf irraa deebisuun nu gammachiisus Diinni keenna guyyaa guyyaan tooftaa adda addaa baaftee waan socho’aa jiruuf isa kana irra aanuuf marii hayyootaa bal’aaf hooggansa akka barbaachisu itti yaaduu qabna.”

Via: Yaya Beshir