Oduu Wax 20,2021|| Namoonni PP filatan 3000 ol Amboorraa Finfinnee galuufi Saanduqni filannoo banamu

Oduu Wax 20,2021|| Namoonni PP filatan 3000 ol Amboorraa Finfinnee galuufi Saanduqni filannoo banamu

ODUU AMMEE: Shawaa Kaabaa Salaaletti Galgala Kana Weerartuun PP Konkolaata 4 Deemtu Barbadeeffamte