Oduu Wax 09,2021|| Shiraa PPn kibbaa Oromiyaatti hojjachaa jirtu fi Tarkaanfii WBO

Oduu Wax 09,2021|| Shiraa PPn kibbaa Oromiyaatti hojjachaa jirtu fi Tarkaanfii WBO

Akka Ethiopiatti galiin biyyaattin argatu Irra caalaan Hararghee Irraahi. Garuu Hararghee gara Misoomaan Hawaasa hunda duuba jirti. Bara Kana keessatti Kun ni taha jechuun nama dhiba. Suuraan Kun Hararghe Baha Aana Fadis Ganda Riskii dha. Akkuma argitaan Kan Hawaasni dhugaa jiru bishaan qulqullu hintaane. Bishaan Kun qulqullina waan hinqabneef Nama heddu dhukubsacha jira. Shiftaan an Motummaan fin je’u akkamumatti Bishaan qulqullu hawaasa dhiheessu dadhabe? Namoonni Balaxagoome As Gubba afaan nutti banu yoo Xiqqaate Ummata kana Bishaan qulqullu akka argatan maaf hin hojanne?