Oduu Sinbirtuu!Walgahii Shiraan Guutame, Kora Jechuun Waajjira Muummee ABO Gulalletti

#Oduu Sinbirtuu!

#Walgahii Shiraan Guutame, Kora Jechuun Waajjira Muummee ABO Gulalletti Qophaa’ee Kan Qindeessee fi Qajeelfama Dabarse MM. EPRDF koloneel Abiyoot Kaasaahee Balaaynee ta’uun Barame.

Akka maddeen qabatamoon odeessa kana ifa godhanitti, walgahiin guyyaa hadhaa kana Adoolessa 26,2020 Waajjira Muummee ABO Gulalletti taasifamaa oole qajeelfama Koloneel Abiyoot Kaasaahee Balaaynee dabarseen akka ta’etuu mirkanaahe. Walgahiin kun akka milkaa’uufis baasii barbaachisu hunda mootummaan baasuun karaa Itti aanaa HD ABO Obbo Araarsoo Biqilaan Qarshiin Guyyoota walgahii kanaatiif tilmaamame fuudhamutuu ifa ta’e.

Milkaayina walgahii kanaa fi hoogansa haaraa ABO keessaa filatamee akka mootummaaf ta’utti dhihaatu kana boodas Muummichi Minesteraa Itiyoophiyaa Koloneel Abiyoot Kaasaahee Balaaynee Hooganoota ABO MSHGGS ABO kanneen maqaa malee mataa hin qabne,
1. #Araarsoo Biqilaa
1. #Ibsaa Nagawoo
3. #Atoomsaa Kumsaa
4. #Jabeessaa Gabbisaa
5. #Toleeraaa Adabaa fi
6. MGS ABO #Qajeelaa Mardaasaaf yoo isaan dirqama itti kenname kana galiin gahan Qarshiin miliyoonni 25 tokko tokkoo isaaniif akka keenamu Waadaa seeneefii dabalataan ammoo, sadarkaa gorsaatti qaamaa fi yaadaan akkamitti mooraa ABO isa HD ABO Daawud Ibsaatiin hooganamuu diiganii ABO isa mootummaaf ta’u Hoogansa haaraa filataniin akka ijaaran irratti Obbo Leencoo Lataa,
Nageenyumaa isaaniitiif ammoo tika barbaachisu kamuu akka godhamuufiif #Pr.Bulchiinsa Mootummaa Naannoo Oromiyaa Duraanii , Ministera Waraanaa har’aa Obbo Lammaa Magarsaa fi #Hoogansa Qaama tika biyyattii keessaa tokko kan ta’an Obbo Danbalaash Gabramikaa’el akka cinaa dhaabbatu Koloneel Abiyoot Kaasaahee Balaaynee qajeelfama dabarsuu maddi kun ifa taasiseera.

Kana malees koloneel Abiyoot Kaasaahee Balaaynee Waadaa seeneefiin yoo dirqama isinitti kennine kana raawwattanii kaatan Hooganoota dabalatee, qondaalotaa fi miseensota isin barbaaddan gadi isinii dhiifna ittiin jedhuu isaas maddi kun dabalee ifa godheera.

Odeessuma walqabateen ammoo Walgahii Gullallee kanaan dura guyyaa tokko Paartiin Badhaadhinnaa walgahii isaa magaalaa Adaamaatti geggeeffate irratti, Paartiilee mirmittootaa karaa nagaan nu faana qabsaawan waliin marii barbaachisu ni xumurraa kan mootummaa faallessan ammoo olaantummaa seeraa irratti fudhachuun dirqama jechuun Itti aanaan Pr. Bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa akka dubbate odeessa gara biraati.

Haasaa armaan olitti Hooganoonni mootummaa kaan waadaa seenuun, kan ammoo doorsisa fakkeessuun dubatan kanaan wal qabatee, guyyama kana Obbo Araarsoon walgahii taasifamuuf deemu irratti dura dhaabbaannaa Qeerroo Bilisummaa Oromoon isaan mudateen, akeeka wal gahii isaanii sirrii himuu baatanis, Akka dhimma karaa nagaa irratti mootummaadhaan wal ta’anii hojjetaniifi iddoo duwwaa Hooggantoota ABO hidhamanii akkamitti cufuu dandeenyaa ilaallata jechuun yaada kennatan jedha odeessi guyyaa har’aa waajjira ABO Gullallee jiru irraa bahe.

Dabalataan Obbo Araarsoon, har’a Adooleessa 26, 2020 Dhimma walgahii Foqolchaa gaggeesuuf jedhan irratti nageenyummaa isaaniif jecha Itti bilbilanii manaa hin bahin Qeerroon isin rukuttii Seenaa Qabsoo Bilisummaa Orommootu badaa ittiin jennaan, “Qeerroo fi Qabsoo Bilisummaa Oromoo maaltuu waliin gahe? Yoo diddee seeraa olii miti mootummaan akka Poolisii itti ergu goona!” Jedhe jechuun Odeessi Waajjira Gulallee keessaa bahe ifa godheera. Dirqama diinaa fudhatan galiin gahuun Waadaa mootummaan galeef sana harkatti fudhachuuf hojjataa akka jiran darbannaan jechoota Obbo Araarsoo ragaa guddaa dha, Akkuma jedhe Ammoo humna waraanaa waamachuun walgahii gaggeeffate,garuu akka yaadetti itti hin milkoofne jedha maddi Gullallee kun.

Maammee Caffee


Haala Hamaa Uummatni Oromoo keessa jiru | Gochaalee hammeenyaa Uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiran – Kibba-Baha Oromiyaa, Konyaa Arsii Lixaa | Adoolessa 26, 2020