Site icon Kichuu

#Oduu Simbirtuu! Waraanni Mootummaa Bilxiginnaa har’aa eegalee gara Wallaggaa fi Gujiitti akka hin deemne ibse.

#Oduu Simbirtuu

Waraanni Mootummaa Bilxiginnaa har’aa eegalee gara Wallaggaa fi Gujiitti akka hin deemne ibse.

”Mootummaan ofii teessoo irra taa’ee waraana ummatni deggaru, #WBOtiin lubbuu keenya ficcisiisaa waan jiruuf Wallaggaa fi Gujii deemuu akka hin qabne murteessineerra” jedha miseensi Humna Addaa Poolisii Oromiyaa.Kun injifannoo WBO mirkaneessuudha. Duraan WBO’n meeshaa boodatti hafaa baatee ummata doorsisa jechaa turan. Har’a garuu isnaayipperii fi bireenii baatanii WBO isa meeshaa boodatti hafaa baata jedhan sana dhadhabaniiru.
Ummatni Oromoo baga gammaddan!
➙Mooneerra ammas irra deebi’een jedhaa mooneerra.


Lola Tigraay Update

Naannoo Tigraay,Daanshaa kan qabate humni addaa Amaaraa waraana TPLFdhaan galgala har’aa sa’aatii 2:15 irraa jalqabee haleelamaa jira. Hedduun ajjeefamuun gariin booji’amee kan hafe baqachaa jira.
Qeerroo Intelligence Group
Amaarri madoo nama keenyaa yaalsisuuf walloorraa gara Finfinnee dabarsuu dhooggite”isa gariin nirashante. Oromoon Daangaa naannoo Amaaraa jiru fknf daandii Karaa Walloo fi goojjamii Finfinnee geeysurratti oromoon dhiyeenya sana jiraatu seenaa ojjechuu qaba. Oromoon tarkaanfii dhiiga ofiitiif hadoodee ilmi namaa godhu hunda diinatti argisiisuu qaba. waan amaarri gootu Oromoon gochuu maaf dadhabasaa? Maaltu itti hafa Oromoon dhiigasaatiif hin hadooduu? Amaarribar haaloo miidhaa nama keenya dhiha Oromiyaatti tahee asitti bahanna jetteefaa ifatti dubbataajirtiim. Oromoonis kaabaa kibba,bahaa dhiha,jiddugala osoon jenne dhiigasaaf hadooduu fi gumaa baafachuu dendeyuu qaba.gaafa akkas goone nuuf akka sabaatti ni kabajamna.
 

AGM:Odeefannoo Hatattamaa| Wallotti Ilmaan Warqituu Liyyuu Haylii Amaaraaa Biyyee Nyaachisaa Jirti


Magaalaan Dasee marfamte
Loltootni TPLF birgeediin lama jechuun kan 5000tti dhiyaatan magaalaa naannoo Amaaraa keessaa Dasee marsan. Kibba Tigraay keessa kan turte kutaan waraanaa 29ffaa Shaabiyaa humna kanaan guutummaa guutuutti dhabamsiifamtee jirti. Magaalotni Waaghumaraa,Tsotaa jedhaman Amaaraa keessaa harka TPLF kan seenan yoo tahu Koramii fi Daseen marfamanii jiru. Loltootni humna addaa Amaaraa baqatanii bahaa jiru, dhiphinni guddaan masaraa cundhuuraa seeneera.
Qeerroo Intelligence Group

ሃገር አቀፍ ጦርነት!
ዛሬ በመላዉ በሚባልበት ደረጃ ኢትዮጵያ ጦርነት ዉስጥ ገብታለች. ትግራይ፣ ኦሮሚያ፣ በነሻንጉል ጉሙዝ፣ አማራ፣ አፋር ወዘተ የሚጠቀሱ ናቸዉ. ሌላዉ መጠቀስ ያለበት ቁምነገር ያማራዉ ክልልላዊ መንግስት በነዚህ ጦርነቶች ሁሉ እጁ መኖሩን ነዉ. የጦርነቱ ጆከር ሆኖአል. ከጎረቤቶቹ ሰላም የለዉም፣ ከትግራይ፣ ከኦሮሚያ፣ ከበነሻንጉል-ጉሙዝ ከሱም በላይ በራሱ ክልል ከሚተዳደሩ ከነ ወሎ ጋር እተባላ ነዉ. ይህ ወዴት ያመራል? አማራ በምንም ተአምር ከዚህ ጦርነት ባሸናፊነት እንደማይወጣ ያውቃል [ለነገሩ ጦርነት አሸናፊ የለዉም] ግን ለምን?
በዚህ ያማራ ክልልላዊ መንግስት ለኩዋሽ ጦርነት የመጀመሪያዉ ተጠቂ የሚሆነዉ በሌሎች አከባቢዎች የሚኖር አማራ ነዉ. በነዚህ አከባቢዎች የሚኖር ያማራ ተወላጅ ያማራ ክልል መንግስት ወይም ያማራ ጽንፈኞች የሚያካሄዱትን ጦርነት ለመቅወም የመጀመሪያዉ መሆን አለበት. ባህር ዳር ወይም ፊንፊኔ ሆነዉ ክሌላዉ የሚያጋጩት ምንም አይጠቅሙትም.ሩቅ ካለዉ ያማራ ክልል ወይም ከአብን ይልቅ የችግሩ ጊዜ መጠለያዉ የሆነዉ ህዝብ ይሻለዋል.
 
ባለፈዉ ሳምንት በወለጋ [ሆሮ ጉዱሩ]የአማራ ተወላጆች መገደል ትልቅ ዜና ነበር. ማንም መሞት የለበትም፣ ግድያዉ መቆም አለበት. ለማቆም ደግሞ ምክንያቱ መታወቅ ይኖርበታል. መንግስት የጦርነቱን መንሻ ምክንያት ከማጣራት ይልቅ በሰዎች ጣት መቆሰርን ነዉ የመረጠዉ. ያማራዉ ክልል መንግስትም ያዙን ልቀቁኝ ማለት አብዝቶአል. በሆሮ ጉዱሩ የምኖሩትና ባሁን ጊዜ ተገደሉ የተባሉት በ1974 [አኢአ 1965] እና 1985 [1977] በድርቅ ምክንያት ባከባቢዉ የሰፈሩ ናቸዉ. ያከባቢዉ ህዝብ ያለዉን ሁሉ ፣ መሬቱን፣ እህሉን፣ ከብቱን ለግሶ ያቁዋቃማቸዉ ሰዎች ናቸዉ. ዛሬ ጥሩ ኑሮ መስርተዉ ተደስተዉ የሚኖሩ መሆናቸዉን ከነሱ የበለጠ መመስከር የሚችል የለም.
 
ዛሬ ለተፈጠረዉ ችግር ምክንያት ባከባቢዉ የሚኖሩ አማራዎች በአከባቢዉ በሚንቀሳቀሰዉ የኦሮሞ ነጻ አዉጭ ግንባርና በመንግስት መካከል በሚደረገዉ ጦርነት ለመንግስት ጎን መወገንና በመጠቆም ስራ መሰማራት ነዉ የሚሉ አሉ. ከሱም በላይ ያማራ ክልላዊ መንግስት ወደ ዚህ አከባቢ አሾልኮ ላስገባቸዉ ያማራ ልዩ ሃይል ከለላ ሰጥተዋል የሚል አለ. በሃቀኝነት መናገር ከባድ ነዉ፣ ይህን የሚሰሩት ጥቂቶች ሊሆኑ ይችላሉ፣ መዘዙ ግን ለሁሉ ይተርፋል. የዚህ አይነቱ ድርጊት በተለይም ያማራው ክልላዊ መንግስት ዘራፍ ባይነት ችግሩን የበለጠ ሊያሰፋ ስለሚችል ቢያስቡበት ይሻላል.
Mekbib Gebeyehu

Naannoo shawaa Roobii humnii waraanaa dabalataa uummatatti ergamaa jira. Hidhatootta 500 mootummaan amaaraa amma itti bobbaasuu qulqulleefannera

Dhaamsa ummata keenya Walloo kana caqasaa !
 

Me dhaggeeffadhaa yo gura qabatan
Exit mobile version