Oduu Simbirtuu -TPLF loltoota dabalataa kuma Afurtamii shan (45,000) leenjisuun beekame.

Oduu Simbirtuu

-TPLF loltoota dabalataa kuma Afurtamii shan (45,000) leenjisuun beekame.

Addi Bilisummaa Ummata Tigraay ega magalaa Maqalee lakkisee bahee waraana bakka gara garaa lafa Tigraay keessatti taasisuu kan jiru ta’uun ni beekama. Loltoonni haaraa leenji’an kun heddumminaan kanneen waraana baqatanii ji’oottan arfan darban kana gara bosonaatti galanii dha akka odeeffannoo ba’aa jirutti. Loltoonni kun humna minishaa, Poolisii Addaa fi waraana komaandoo TPLF dura qopheessaa turee 200,000 caalu irratti dabalata dha jedhameera.
Ajaahib Jimaa Tooboo


Abiy Ahmad janaral Baacaa Dabalee fi Ababawu nama jedhamu qalatee yakka addunyaan barbaadduuf jalaa bayuu barbaada! Baacaa mana hidhaa galchuuf akka qophii xumure madda odeeffannoo qabatamaa irraa arganneerra. Jarattii qalatee dhiiseen dhimma isaati. Garuu yakka jalaa isa hin baasu. Akkanumaan jara ofii ajaje nyaachuuf deema. Seerri addunyaa adeemsa mataa isaa qaba. Yakka ofii irratti daanyaa (abbaa murtii) ofii ta’uu hin danda’u!!