Oduu Simbirtuu: Mootummaan Naannoo Oromiyaa Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa too’anaa isaatin ala tahuu amane!

Mootummaan Naannoo Oromiyaa Godinni Horroo Guduruu Wallaggaa too’anaa isaatin ala tahuu amane!
 
Lola yeroo dheeraaf waraana mootummaa fi WBO gidduutti deemaa jiruun godinni Horroo Guduruu Wallaggaa caasaa Bulchiinsa mootummaatin ala tahuun isaa beekamee jira. Gabaasni torbee tokko dura waajjira PP Oromiyaatti dhiyaatee irratti mari’atame akka ibsutti caasaan mootummaa aanota godinichaa keessa jiran quunnamtiin isaan naannoo Oromiyaa waliin qaban citeera.
 
Akka gabaasni waajjira PPtti dhiyaate kun jedhutti WBO guutuu baadiyyaa godinichaa qabatee jira. Sababaa kanaaf dabballoonni aanaa hedduun isaanii fedhii isaaniitiin hojii gadhiisaa jiru. Gariin ammoo magaalaa guddittii godinichaa kan taate gara magaalaa Shaambuutti baqatanii jiru. Mootummaan naannoo garuu sababaa rakkoo nageenyaa karaarratti hammaatef garas deemee dabballoota kana ijaaruu hin dandeenye jedhameera.
 

Bifuma wal-fakkaatuun godinoota Qellem Wallaggaa fi Wallagga lixaattis caasaan mootummaa guutummaa guutuutti diigamuun too’annoo WBO jala galuu isaa gabaasa keessoo mootummaa irraa arganneen ji’oota lama dura gabaasuun Keenya ni yaadatama.


His elegance is good enough for Ethiopia let alone his political view.
The grace, wisdom and intellect is what Ethiopia needs. Not crook like Abiy Ahmed.
Waaqni ati amanattu si waliin haa ta’u.


Hogganootaa fi “Qondaalota” ABO “qabsaa’ota haqaa hiiki!
 
 
Hidhaan fi ajjeechaan ummata oromoo jilbeenfachiisuu hin danda’uu.Qabsaa’oonni hidhamanii dararaa argaa jiran kunis maatii isaaniitiif osoo hin taanee ummata oromootiif.

Qabsaa’oota hidhuun Qabsoo oromoo hidhuu hin taatu.daran finiinsa!

Oromoon ijoollee isaa waliin jira!!

Abdii oromoota!