Oduu Simbirtuu! Hooggantuun boordii filannoo, Aadde Burtukaan Miidhagsaa galmee kaadhimamtootaa ilaalchisuun Abiy Ahmediif gabaasaa dhiyeessite.

Oduu Simbirtuu! Hooggantuun boordii filannoo, Aadde Burtukaan Miidhagsaa galmee kaadhimamtootaa ilaalchisuun Abiy Ahmediif gabaasaa dhiyeessite.

Galmeen kaadhimamtootaa Oromiyaa keessatti guutummaa guutuutti fashaluu fi salphinaaf akka saaxilaman gabaaste. Salphina kana keessatti hafuu fi keessaa bahuun harka kee jira jettee jirti. Kanaan alas yakka booda dhufuuf ani itti gaafatama hin fudhadhu jechuun dhaamsa ishees dabarsitee jirti.
Yakkamaan fira hin qabu❗
Qeerroo Intelligence Group