ODUU SHINBIRTUU: Somaliland keessaatii ilman oromo yero jalqabatiif abbaa gada waligala muddachudhan senaa harayaa galimesisee

ODUU SHINBIRTUU:  Somaliland keessaatii ilman oromo yero jalqabatiif abbaa gada waligala muddachudhan senaa harayaa galimesisee jira sirna kan iratii ilman oromo guttuu somaliland magala hargeisa keessaa jiran irtii kan hirmatee yomuu tahuu
Maqan abbaa gada waligala ilman oromo somaliland ABBAA GADA MOHAMMAD USMAIL JEDHAMAA

BAGGAA GAMADAN BAGGAA GAMANEE.