oduu owiitu Bilxiginan dorsisa fi hidha hoji idile godhate jirti Shemsudin Oromo hedun wan ajeesaan?

oduu owiitu Bilxiginan dorsisa fi hidha hoji idile godhate jirti Shemsudin Oromo hedun wan ajeesaan?


የህገ መንግስት አተረጔጎምና ፖለቲካዊ ተፅእኖ – ቆይታ ከዶ/ር ፀጋዬ አራርሳ ጋር /5/19/2020]

Warra summii facaasee
Ummata keenya nyaatu
Aangoon isheen qabdu
Fixeensa ganamaa hataatu!!
~~~~~
fageessaatii gadi qotaa
Akka hin baane boollaa
Umrii ishee gabaabsinee
Bilxiginnaa awwaallaa!!

~by Osmi Man.

OPDOn yeroo ergamtuu Nafxanyaa tahuu isii saaxillu hundumaa haqa kana ofirraa qolachuu waan hin dandeenyeef ittantee ‘Wayyaanee Wayyaanee’ jetti. Qabsaayota Oromoo qulqulluu Wayyaanee gooftaa ishii waggaa 27tiin walitti bukeessuuf ittanti. Nuti diina kaleessa kuffifnee ganda isaatti galchine irraa har’a haajaa hin qabnu. Rakkoon keenya Nafxanyaa masaraa Shaggar jiru sani. Diina amma mataatti nu bahuuf boorachaa jiru Nafxanyaa waliin hudha wal qabaa jirra. Diina OPDOn dugdatti baadhattee deemtu ofirraa lolaa jirra. Kanaafuu ittansa OPDOn dhoqqee ishii Wayyaaneetti haqachuuf gootu itti kolfuu irraa kan hafe wanti godhamu hin jiru. Gaaffii tokko garuu gaafadhaanii. Yoo dhuguma Oromoof quuqama qabaatte, maaliif maqaa har’a guyyaatti al sagal Wayyaanee Wayyaanee jettu kana waggaa 27n san keessa gaaf tokkollee maqaa kanaan waamtee komachuu hanqatte? jedhaa gaafadhaanii. Deebiin ishii ifaadha. Akkuma har’a sa’aa kanatti ‘NAFXANYAA’ jettee maqaa dhooftee dubbachuu hin dandeenye, gaafasis ‘WAYYAANEE’ jettee maqaa dhahuu hin dandeessu ture. Garbittiin gooftaan ishii gaafa jalaa kottee dhaabe qofa maqaa isaa dhoofti.

Yaya Beshir