ODUU Oolmaya Waraana Ethiopia fi Sudan Akkasuma Abiy Yaaddahaa jiraachuun beekame

ODUU Oolmaya Waraana Ethiopia fi Sudan Akkasuma Abiy Yaaddahaa jiraachuun beekame.

Ethiopia: ሰበር – በብዙዎቻችሁ ጥያቄ መሰረት አነጋጋሪው የአማራ ክልል ፕሬዚዳንት አገኘው ተሻገር ንግግር ይኸው | Agegnew Teshager


“የጄ/ል ሳሞራ መንግስት” ጄ/ል ብርሃኑ ፣የመቀሌ እጩ ከንቲባ እስር፣ “ለመሬት አልተዋጋንም”አማራ ክልል፣ “ሐውልቱን ያሰራው ደመቀ ነው”፣አዜብ መስፍን| EF

ODUU Oolmaya Waraana Ethiopia fi Sudan Akkasuma Abiy Yaaddahaa jiraachuun beekame


Yaapha nurraa dhowwa!!
Jarooleen ESAT keessa hojatu tun yeeroo bayyee “Tiksee loonii “ jette Na araabsiti.wanni isin tiksee naan Jettufileen duuba anatti ilmaa Oromoo( Booranaatti).taatullee duuba Gaazexessummaa hardha isin ittin fokkortu tana digrii tokko qofa osoo hin taane mastersii dabalatee yunivarsiitii akaakkuu isi 6 kilo faa irraa 3.8ttin ebbifamuu keennaa biyyaa beeka.bakka anni hojacha ture immoo barachuuf Warri kun CV tiyyaa Online refer godhe ilaalluu danda’uu..
 
Miidiyaa qofa irratti osoo hin taane Abbaan jirmaa mana baruumsatillee dhiira arbaan dhowwan ta’u barsiisoota tiyyaa Dr Geetaachoo Dinquu Godaanaa-Daaarektarra Abbaa Taayitaa biroodkastii itoophiyaa,Dr Nagarii leencoo ministeera Dhimmoota komunikeeshini ixoophiyaa durattif,Professara Mararaa Guddinaa (hayyuu siyaasattif Abbaa Gadaa jawaar mohammed faa dabalatee hayyootti Oromoo bayyeen keessumatti ta afaan oromoo beektuu dhuugii/hedduun yoo sodataanI malee ragaa naaf ba’uu dandeetti.
 
Jarooleen ESAT tun hedduun Isi garuu wataaddara Dargitti.sanuu morkanyaa.Morkanyaa yaapha.
yaapha nurraa dhowwa