OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA FI XINXALA HAALA YEROO WAX. 13, 2018

OMN: ODUU OOLMAA OROMIYAA FI XINXALA HAALA YEROO WAX. 13, 2018


Just read TPLF’s Central Committee’s press release. It is confused and filled with desperation. It claims to accept the recent decision passed by EPRDF yet complains about releasing it to public. It alleges the veterans leaders are denied honors they deserve. It is trying to appease its base without running into conflict with the coalition. The people of Tigray should know that TPLF was the main force pushing for both accepting Algiers Agreement and Privatization. TPLF leaders do not care about any people, be in Tigray or the rest. All they care is about their protecting and advancing the financial interest of the oligarchy.


BREAKING!
Waajjirri TPLF walgahii isaa gidduu kanaa xumuratee daqiiqaa muraasa dura ibsa eegamaa ture san baasee jira. Ibsa bal’aa kana Tigriffa irraa cuunfee gara afaan keenyaatti hiikaan jira. Ibsichi akkuma tilmaamne ibsa KHR ADWUI dheengadda bahe FUDHATAMA DHOWWATEERA. Kana malees muudama hogganootaa fi dhimmoota biroo irratti mormii qabu ibsee jira. Dubbiin jajjabduu fakkaatti. Bal’ina isaaf daqiiqaa muraasa booda walitti deebina
Yaya Beshir


Koreen Gidduu Wayyaanee-TPLF walgahii ariifachiisaa Wax. 10-12tti godhate xumuree ibsa baasee jira. Ibsa kana keesatti yaadota ka’an cuunfaatti yeroo laallu akka armaan gadiiti.

1. Seensa
Seensa ibsa kanaa keessatti wareegama dhaabichi daandii dimokraasii warraaqaa qabachuun waggoota 27f kafalee injifannoo karaa dimokraasii fi misoomaa argamsiise jechuun dhaadesse. Kanaaf ammoo irreen keenya guddaan Dimokraasii warraaqaa ture jechuun gad jabeesse. Booda kana keessa garuu daandiin dimokraasii Warraaqaa keenyaa dhoramee maxxantootaan dhaalame jedha. Kana irraa ka’uun koreen gidduu keenya ibsa KHR ADWUI irratti gamaaggama godhee ejjennoo armaan gadhii qabateera jechuun itti fufa.

2. Dhimma daangaa Itiyoo-Eertiraa:

KHR ADWUI ibsa dhihoo kana baase keessatti ”halduree tokko malee murtii daangaa san hojiirra oolchina” waan jedhu sana ibsi kun haalee jira. Bu’uura marii keenya Bitootessa 2018 dabree saniin murtii kana hojiitti hiikuu keesastti rakkoo naannoo daangaa jiru tilmaama keessa galchuu waliin tahuu qaba jechuun haalduree itti dabale.
Kana malees, murteen kun mana maree ADWUItti osoo hin dhihaatin, dhaabota tumsitoota ADWUI osoo hin mariisisini fi qaamonni dhimmi laalu hundi osoo irratti hin maryatin akka murtee maayyiitti fudhatame labsamuun isaa hirdhina guddaa dha jechuun ibse. Kana malees sabaa fi sablammoonni Itoophiyaa murtii kana keessati osoo qooda hin fudhatin miidiyaatti labsamuun afanfaajjii guddaa uumee jira jedhe.
Ummatoota sababa lolaatiin daangaa irraa buqqa’anii fi humna Ittisa biyyaatii waliin dhaabbatanii wareegama kafalaa turaniif tumsi barbaachisaan sadarkaa biyyaatti akka godhamuufii qabus yaada dhiheessee jira.

3. Qabsoo dimokraasii:

– Dimokraasii fi maxxantummaa gidduutti lola geggeeffamu keessatti warra sirna kenya keessaa fayyadamoo tahan hirmaachisuudhaan milkeeffama jechuun dubbata.
– Ramaddiin hogganummaa yeroo ammaatti haala seeraa fi dambii ADUWI hin hordofneen godhamaa jiru akka sirraahu gaafata.
– Hogganoota TPLF gurguddoof beekkamtiin akka kennamuuf murteessuu isaa ibsa.
– Eenyummaa fi daangaan ummatootaa kan ADUWIn deebii itti kennee jiru akka kabajamu gaafachuun warra tahe jedhee walabummaa Tigraay dhiibuun jeequu barbaadu irratti TPLF kan qabsaayu tahu akeekkachisa.
– Dirree dimokraasii bal’isuuf humnoota qabsoo nagaa fi heeraatti amanan waliin marii godhamu deeggarrus warra Tigraay fi dhaabaa isaa TPLF irraa jibba qaban garuu hammeessinee irartti qabsoofna jedha.
– TPLF fi ummanni Tigiraay akkuma durii daandii Dimokraasii Warraaqaa qabatanii kan qabsaayan tahuu yaadachiisa. –
– Haala yeroo ammaa irratti gamaaggama ariifachiisaa gochuuf ADWUIn walgahii Mana Maree fi KHR addichaa akka waamu TPLF gaaffii dhiheessee jira.