ODUU Hatattama Oduule Addunya fi biyya kan oromo gorsaan Abiy Ahmed dhukban qabamu kuno iti dhiyadha

ODUU Hatattama Oduule Addunya fi biyya kan oromo gorsaan Abiy Ahmed dhukban qabamu kuno iti dhiyadha


ትኩሳት! ኢትዮጵያ በአፍሪካ የበ-ሽታ ው አከፋፋይ እየሆነች ነውን? Ethiopian Airlines | Ethiopia

FIRST SOMALI PERSON PASSED AWAY IN SEATTLE FOR COVID- 19


Gabaasni Ministeera Fayyaa Itoophiyaa har’aa wantoota sadiif addadha.

Tokko, Itoophiyaan kan itti qeeqamaa turte keessaa tokko hammi qorachuu ishee xiqqaadha kan jedhu ture. Har’a garuu, isa kaanirraa caalaatti qoratteetti.

Inni lammataa immoo lakkoofsi namoota qabamanii guyyaa tokkotti gabaafame guddicha ta’u isaati. Hanga har’aa 8 galmaa’ee hin beeku ture.

Adaaduma qorannoon baay’atu lakkoofsi namoota vaayirasicha qaban bira gahamus dabaluu mala.

Inni sadaffaa immoo daa’imni ji’a sagalii qabamuu isheeti. Dhimmoonni ijoo kaanillee ni jiru.
Madda suuraa:Reuters

Via: BBC News Afaan Oromoo