ODUU Hatattama Jawar Ajesuf Maqa Dhukubatin Irrati Hojacha jira Abiyot kuno

ODUU Hatattama Jawar Ajesuf Maqa Dhukubatin Irrati Hojacha jira Abiyot kunoOMN ከሃጫሉ ጋር አድርጎት የነበረውንና ቆርጦ ያስቀረውን ቃለ ምልልስ በጥሞና ተከታተልኩት። ከቃለ ምልልሱ በግልጽ መረዳት የሚቻለው OMN አንኳርና ወሳኝ የሆነውን የአርቲስቱን መልእክት ቆርጦ ማስቀረቱን ነው። ድርጊቱ እኩይና ሃላፊት የጎደለው በመሆኑ እንዲሁም ለአርቲስቱ መገደል የራሱ የሆነ አስተዋጾ በማበርከቱ በጥብቅ ሊወገዝ ይገባዋል።
ይህ ቃለምልልስ ተላልፎ ቢሆን ኖሮ ሃጫሉ ጥበቃ ሊደረግለት ይችል ነበር፣ ገዳዮቹም እቅዳቸው መታወቁ ከወንጀሉ እንዲቆጠቡ ያረጋቸው ነበር። አገራችንም ዛሬ የገባችበት ምስቅልቅል ውስጥ አትገባም ነበር። በጥቂቶች እኩይ ተግባር ምክንያት ያለአግባብ የጠፋው የሰው ህይወትና ንብረት በጣም ያስቆጫል። OMN የጥፋት ሃይል መሆኑን ደጋግሞ አስመስክሯል።

Abebe Gellaw


ኦሮሞ ተጋሩ እንዳላፍርብህ ከነፍጠኛው መማር ያለብን ነገር አለ አድምጥ ትጠቀማለህ ተንኮልን በቶንኩል እንመክት


▪︎Artist Haacaaluu Hundessaa af-gaaffii OMN waliin godherratti “Minilik harree yaabbatee dhufeeti farda Siidaa Dabalee hate” jedhe. Kuni maaliin ABO xuqe?
▪︎“Haacaaluun bitame jedhee kan olola narratti oofaa bahe warra PP ti” jedhe. Kuni hoo ABO maaliin tuqa?
▪︎“Naafxenyaan kaleessas, har’as,borus diina Oromooti” jedhe. Kuni hoo maaliin ABO tuqa?
▪︎“Siidaa namicha cubbamaa sanii haaromsanii kiiloo afur dhaabuun Abiyyii dogiggora” jedhe. Kana jechuun hoo maaliin ABO mufachiisa?
▪︎“PP n gadi baatee Haacaaluu binne jettee haa dubbattuu ani saba kiyyaaf qaaliidha” jedhe. Kuni hoo haqa ABO maal tuqe?
▪︎“Daawud Ibsaa Oromoof umrii guutuu qabsaawe maqaa isaa dabsanii Firow Maashow Gidey jechuun maalif barbaachise “jedhe. Kuni hoo haqa ABO himuudha moo arrabsuudha?
▪︎“Daba PP n dalagdu kana warri osoo hin argin du’e carraa qaba” jedhe. Asirratti hoo ABO maaliin tuqe?

Mee wanta olii kana keessaa Haacaaluun olola kam ABO irratti oofe jedhaniiti akka waan ABO n isa ajjeeseetti dubbii dabsu yaa jamaa? PP n bukoo ofumaa bukeessitee artistii Oromoo galaafatte. Ofumaa nu ajjeeftee gadda nuuf teesse. Garaa keessaan gammadaa ijaan imimmaan buufte. Yaa Oromoo warri har’allee olola diinaatiin sobamtan yoo jiraattan dammaqaa.

Tulluu Hiyyeessaa