ODUU Hatattama Abiy 4kilo kesa Baqachun moraa warana galani jiru

ODUU Hatattama Abiy 4kilo kesa Baqachun moraa warana galani jiru lol irrati kuma 3 oll Ajefaman


Rajii Jawaar erga hidhanii ajjeesuun maaliif barbaadame?
 
Kaleessa yeroo Jawaar gara mana murtii geeffamu daandii irratti ajjeesisuuf konkolaataa duraan ittin fuudhaman lakkisanii konkolaataa biroon akka geeffaman murteessanii turan. Konkolaataan san konkolaataa namni isa keessa jiru halaala irraa eenyummaan isaa beekamu waan ta’eef halaala irraa Isnaaypariin rukutanii ajjeesuuf karoorri Abiyyi qopheesse Jawaar faan mana murtii irraa hafuudhaan akka fashala’e mirkanaa’ee jira. Rabbiin Jawaar abdate akkuma shira ajjeechaa jalaa najaa isa baase mana hidhaa irraahiis baasee nu haa gammachiisu!.