“Oduu Gammachiisaa!”Dokumantariin addaa seenaa Gooticha Atileet Fayyisaa Leellisaa 

“Oduu Gammachiisaa!”Dokumantariin addaa seenaa Gooticha Atileet Fayyisaa Leellisaa 
“Dokumantariin addaa seenaa Gooticha Atileet #Fayyisaa_Leellisaa ibsu kan hayyoota, aktiivistoota, artistootaa fi atileetoota baay’een irratti hirmaatan Fulbaana 22 sagantaa ‘Galfata Qabsoo’ kan kan Atileet Fayyisaa Leellisaatiin qophaa’e irratti ummataaf ni dhiyaata. Atileet Fayyisaan bara qabsoo sanatti nama ummata keenyaaf sagalee ta’uun miidhaa ummata keenyaa baasee addunyaatti agarsiisee dha. Kanaaf ummanni Oromoo marti Fuulbana 22 sa’aatii 7:30 irratti Galma Bar-kumeetti haa wal agarruu. Fayyisaan Korma Gaafa Xiiqiiti irraa hin hafinaa.

“Gamanumaan Raya Studio Tube #Subscribe gochuun maatii ta’uu hin dagatinaa.
“Galatoomaa!”

#Raya_Studio (inbox)