Oduu Gammachiisaa! Mohaammad Deeksisoo Hiikamee Jira!

Oduu Gammachiisaa! Mohaammad Deeksisoo Hiikamee Jira!

Akka Aadaa isaaniitti Yoo deebisuu baatan Mohaammad Deeksisoo Dararaa yeroo dheeraa booda Hidhaarraa hiikameeti jira.
Abbaan Irree marti waan ittiin walfakkaattu qabdi; aangoo irra turuuf dhugaa dhoksuuf yaalti. Dhugaan garuu hin dhokatu!!
Abiy fi gareen isaa sobaa fi hukkaamsaadhaan saba keenya dukkana keessa tursuuf waan danda’an mara godhan. Garuu akkuma isaan duraa innis hin milkoofne; waanti sobaa fi gowwoomsaan hojjatamu abbuma sana galaafatti.
ABIY FI CAASAAN ISAA OTUU AGARRUU BAQEE BADUUF JIRA! WARRI ULEE FI LUKKEE ISAA TAATAN YEROON MALADHA!!


Do we negotiate with such inhuman cruel who killed and dragged freedom fighters?
The answer is big NO!!
WBO koo gumaan kee ni baha!!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.