Oduu Gammachiisa: Miidiyaan GNN (Gada News Nerwork) mirgoonni naamoomaa fi dimokiraasii

BB$:Caamsaa 16/2020
Oduu Gammachiisa

Daawwattoonni BBS Hundaafa:
Baga Gammaddan!

Miidiyaa BB$ Kan Tamsaasa Isaa Waggaa tokkoof Fuula FB fi Youtube’n Akkasuma Gara Saatalaaytii OMN tin dabraa ture, yeroo Ammaa Sagantaa isaa guutuu gara Satalite GNN tin kan argattan tahuu, yeroo isin beeysifnu Gammachuu guddaatu nutti dhagahama.

Miidiyaan GNN (Gada News Nerwork) mirgoonni naamoomaa fi dimokiraasii kabajamanii sirni haqaa biyyattii keessatti akka diriiru fi walabummaan miidiyaalee akka eeggamuuf ciminaan ni hojjeta.

GNN ogummaa fi ulaagaalee miidiyaan tokko guuttachuu qabu cufa guuttatee hojii tamsaasa TV karaa Saatalaayiitiifi Miidiyaalee hawwaasaatiin guyyoota 3 hin caalle keessatti tamsaasa ni jalqaba. Ammas tamsaasa yaaliirratti argama.

GNN TV irratti daawwachuuf;
Toora Saataalaayitii Eutelsat /Nilesat

Frequency – 11555 v
Symbol rate -27500
Fec- 7/8

Miidiyaalee biyya keessaa sakaaluun Sagaleen Oromoo hin uukkaamamu! Abadan!

Via: BBS: Bultum Broadcasting Services

BBS: QORATAA AADAA FI SEENAA
BB$: “Yakkoota ganna 27n dabran Oromiyaa keessatti raaw’ataniif, OPDO fi EPRDF qixa gaafatamuu qabu”
Turtii Ogeessa Seeraa Dr. Henok Gabbisaa waliin taasifnu itti dhihaadhaa.BB$: MARII HAYYOOTAA KUTAA 2FFAA HIREEN OROMOO GARA FUULA DURAA MAAL TA’A?


Prime Media – Oduu Ijoo Torbee kanaa!

Birhanu M Lenjiso


Founder/CEO, Prime Media, Co-Founder/D/Director, EAPRI2018,

Deputy Director at East African Policy Research Institute – EAPRI

“ከሀሚልተን ቲቪ ጎን ይቁሙ”(አህመዲን ጀበል)

Raayyaa Abbaamacca was live.


 

1 thought on “Oduu Gammachiisa: Miidiyaan GNN (Gada News Nerwork) mirgoonni naamoomaa fi dimokiraasii

  1. Could you please explain as to why Kichuu placed Berhanu Lenjissos’s and family photos on its website? What do they depict? What message are you intending to convey to us, especialyy at this very critical moment?

    Thank you

Comments are closed.