Site icon Kichuu

“oduu gaddisiisaa wallo, kamisee irraa-Raayyaan ittisa biyya waamicha mahaaammad abduu fi gareewwan isaan

“oduu gaddisiisaa wallo, kamisee irraa
Raayyaan ittisa biyya waamicha mahaaammad abduu fi gareewwan isaan godinicharratti bittinneeffame torbee darbe qawwee uummataa butee baqataa rure. kanaaniis walqabatee uummatni jara kana nurraa kaasaa uummata saamaa jiruu jedhee hanga kaleessatti kadhataa ture. isaan garuu uummata ajjeechisuuf waaman waan taheef kana fudhatuu hindandeenye. kun amma ganama kan toora sa’aa 7 kamiseerraa km 20 ol deemuun qeerroo cimaa gurbaa Abduu indirroo jedhu ganduma inni jiraatu biliida keessatti ajjeesaan. Amma qabee dubbii uumamuuf itti gaafatamtoonni jala kaattuu wayyaanee tahan
1. mahaammad abdu
2. m/dsuwaabir haaji- gaggeessaa milishaa godinaa
3. ammii muhee- waajjira dhaabas
4. ahmad hasan- bulchaa godinichaa
5. abdu – i/G callisa godinichaa
6. muktaar – i/a bulchaa fi kommuniketionii godinichaati
Sa’aa ammaa tanaa qabee uummatni godinichaa wal ijaaree lolaa fi saamicha mootummaa amaaraafi mootummaa federaalaan irratti baname kana ofirraa qaolachuu qaba .
Qeerroo du’eef jaannata isa yaa qananiisu!
Uummata walloo fi maatii isaaf jajjabina hawwina!


Miidhaksaa Abbishuu

Exit mobile version