Oduu Gaddaa! Obbo Gaaromsaa Ichimaa Abbaan Galaanaa Gaaromsaa fi Caalaa Gaaromsaa Du’aan Addunyaa Kana Irraa Boqataniiru.

#Oduu Gaddaa!
Obbo Gaaromsaa Ichimaa Abbaan Galaanaa Gaaromsaa fi Caalaa Gaaromsaa Du’aan Addunyaa Kana Irraa Boqataniiru.
Lubbuun Obbo Gaaromsaa Haa Jannattu Jechaa, Maatii fi Firoottan Isaaniitiif Obsaa fi Jajjabina Hawwa!
Via: Mohammed Hassen Wako
Obbo Gaaromsaa Ichimaa du’aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Obbo Gaaromsaan Oromticha dhaloota jajjabduu #Galaanaa fi #Caalaa qaranii oromoof gumaachanidha! Rabbi lubbuu isaanii jannataan haa kunuunsu maatii fi firootaaf jajjabina haa kennu!