#Oduu Gaddaa: Lubni Pheexiroos Tesfayee Aagaa(Barsiisaa) rukutamanii ajjeefaaman.

#Oduu_Gaddaa Maddi Tabor Dirirsa
[SBO – Onkoloolessa 25,2020] Itti gaafatamaan kutaa lallaba wangeelaa mana kiristaanaa qulqulluu Gabrieli Sabbataa
Lubni Pheexiroos Tesfayee Aagaa(Barsiisaa)
rukutamanii ajjeefaaman.
 
Barsiisaan kun mana jireenyaa isaanii naannoo sabbataa Arseemaatii gara mana k. Gabrieliitti otoo deemanii daandiirratti qaama hin beekamiin(??) mataan isaanii irra deddeebiin rukutamanii bakka kufanitti namoonni arganii kaasuun gara hospitaalaa geeffamanis lubbuun isaanii darbiteetti. Lubni kun tajaajila afaan oromoo irratti cichanii diina hedduu akka horatan dhiyootti beekna….eenyutu ajjeesee ykn ajjeesise? Kana dura waajira poolisiitti iyyatni galfatan yoon du’e isaan kanatu na ajjeesa akka jedhan dhagahama ture.
የሰበታ ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን ስብከተ ወንጌል ሃላፊ ቄስ #ጴጥሮስ ተስፋዬ አጋ ከሰበታ አርማ አካባቢ ቤታቸው ተነስተው ወደ ቅዱስ ገብረኤል ቤተክርስቲያን ለአገልግሎት በመሄድ ሳሉ ማምሻውን ባልታወቁ ሰዎች ተመትተው ህይወታቸው እንዳለፈ መረጃዎች እየወጡ ነው።
ወድቀው ሰው አግኝቷቸው ወደ ሆስፒታል ቢወሰዱም ህይወታቸው አልተረፈም።
መምህሩ በኦሮሚኛ ቋንቋ የተለያየ ቦታ ያገለግሉ ነበር።

Maddi Tabor Dirirsa


OMN: (Onl 24, 2020) Miseensa Mana Lubummaa Oromiyaa hundaa’uuf adeemuu kan ta’aan Lubnu Pheexiroos Tasfaayee qaama hin beekamneen Addaa Finfinnee magaalaa Sabbataatti ajjeefamuu, jiraataan magaalichaa OMN-tti hime.

Lubni Pheexiroos Tasfaayee itti gaafatamaa Kutaa lallabaa Wangeelaa Bataskaana Gabireelii magaalaa Sabbataa ta’uun tajaajila Wangeelaatti bobba’anii jiraatu.

Namni nuti Magaalicharraa dubbisne akka jedhutti, erga dhimmi hundeeffamuu Mana Lubummaa Oromiyaa dubbatamuu eegalee as, lubni kun dhimmicha lafa qabsiisuuf Manneen amantaa naannichaa keessatti caasaa mana lubummaa Oromiyaa ijaaruuf dhimmamee hojjechaa turuunsaa, diinota Bataskaana Afaan Oromoo balaaleffatu tursiisuu barbaadan biratti akka hojii hamminaatti isa ilaalchisuu hin hafne’ jedha.

Guyyaa lama duras, doorsifni bilbilaafi sodaachifni qaamaa isarra ga’aa waan tureef, waajjira poolisii Magaalichaatti nageenya ofiif akka sodaatan gabaasanii turanis jedha maddi keenya kun.

Onkoloolessa 24 ganama dirreerratti kufanii, waraansa albeefi dullaatiin dha’amani ajjeefamanii, reeffi isaanii alatti argame jedhu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ODM Kutaa 197ffaa Waltajjii Dubartoonni Oromoo Oromiyaa Xiqqoo-Minisootaa Magaalaa Lakkuu Minneapolis&St.Paul qopheessan.Qabiyyee Sagantaa isaanii guutuummaa qophii tamsaasa kallattii kana keessatti hubattu


Godaanniinsa seenaa Kichuu Bakkeetti Hafe
Kan Tokkoffaa irra jiru
#Kefyalew_Tefera miila lamaan wayyaaneen irraa murte!
Kan kaffaalotti Aanu
#Milkessa_Hailuuti :bara motummaa cehuumsaa Abiy keysa harka bita rasaasa sadiin dhahamee
Kan sadaffaa irraa jiru
#Kabadaa_Garamaati: inniis bara mootummaa cehuumsaa Abiy keysa miila lamaan irra rasaasaan dhahanii miila isaa Hospitaalatti irraa murame!
Kan afuraffaa irratti argamu Qeerroo
#Bayisa_Disasaati Qeerroon kun Gaafa Hayyuu keenya jawar irratti yaalii ajjeechaa Raawwatan san Hiriira Bahee Hiriira irratti waraanni nafxanyaa miila isaa irra dhahee miila isaas Hospitaalatti irraa muraman Qeerroon kun Yunivarsiitii finfinnee irraa Barumsa xumuruun isaa Eybaaf Qophitti jiru gochi sukaneessaan kun irratti raawwatame amma miilli bitaa isaa irraa muramee!
Qeerroon kun Hundi osoo abdii biyyaa Tahuuf Eegamuu karaatti Hanbifaman gumaan isaanii
Gaaf tokko Bahuun shakkii Hin Qabu :
Waan oromoon tahe Bineensi Hin Taane!
Barruu kana akkuma dubisteen
#Sheer gochuun Diinummaa Abiy nu godhe kana waliif Qoodi
Odeeffannoo Dabalataa ODAA SHAW
Like follow gochuun Hordofaa