ODUU GADDAA ! (31/05/2021) KONYA WALAGAA LIXAA MAGAALAA NAJJOO IRAA

ODUU GADDAA! (31/05/2021) KONYA WALAGAA LIXAA MAGAALAA NAJJOO IRAA
 
Mucaan kun Ashataa jedhama. Umuriin isaa waggoota 10 hincaalu. Torbee darbee keessaa MAGAALAA Najjoo keessaatti reebichi hamaa irratti raawwatamee ture.
Maatiin Ashataa harkaa qaleeyii waan ta’aniif, kan mucaa kana guddise ummatuma magaalichaa ti.
Mucaa kanaa Rebiichan kan du’aaf saaxile, itti Gafatama Polisii qorata yakkaa MAGAALAA Najjo kan ta’an ZALAQE fi SOLOMON kan jedhamanii dha.
Reebicha hamaa kanaan kan hubame Ashataan lubbuun isaa Guyyaa kaleessa addunyaa kanaraa darbee jira.
Lubbuun isaa nagaan haa boqotu!
Jechoota Afaan isaanirraa karaa
miidiyaan dhageenye keeysaahi!