Oduu fi Xiinxala: Wal Sukkuummaan Bilxiginnaa Keessaa Gara Waraanaatti Babal’achaa Jira.

Dhimma filannoo Naannoo Tigraay irratti xiinxala bal’aa qabanneerra dhiyaadhaa!

BBC News Afaan Oromoo


Yoona malee yoomiree
Yoonakaa yoonni keenyaa
Ajjeesnee baafna gumaa
Diinarraa hin feenu beenyaa

yoona malee yoomiree,
Qeerroo mataa joobiree
WBO mataa goofaree
Yoona malee yoonnisaa
Xiiqiin nama lolchiisa
Booree baafata dhiirri
Onneetu booraachiisaa

Qaraa Qaroo Qeerroo to Oromo Liberation Front(ABO-OLF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ani quba hin qabu Raashiyaan ture .. uuuuu wayyoo goota keenya Jawar Mohammed abbaa Qeerroo nurraa galaafatan jedhee imimmaan buusuuf ture Abiy.

Jawar karaa hundaan Abiy’tti karaa cufe. Tooftaa ajjechaa isaatis sagalee waliin jalaa saaxile. Amma yoo ifatti itti deebi’e malee diraamaan isaa kana booda fudhatama hin qabu.

Ferhan Abdulselam

Namni nama ajjeesisee yeroo inni du’u imimmaan buusee boo’uuf imimmaan akkamitti dhufaaf? Waan Actor cimaa ta’eefi.

Jen Sa’aare kan ajjeechise Asaamminoo akka hin taane dubbii haadha warraa isaarraa ni hubatama. Nama isa ajjeese ijaan argite. Haalicha ibsitee jirti.

Wanti gama mootummaatiin himamaa turee fi wanti godhame waan tasuma wal hin simne ta’uutu hubatama.


Abiy nama gara jabeessa hamaa tahuu duruu waan dhagahe irraa hubadhus har’a ammoo haadha warraa Jen. Sa’aare yeroon dhageeffadhu ajjeechaa akka ajaa’ibaatti 4kilo keessaa qindeeffame ta’uu sirriitti naa ife.

Baguma rabbi kan Jawar Mohammed irratti qindeeffame harkaa fashalse.


Dhugumatti warrikun ergamtoota Habashaati. Tuuu


Oduu fi Xiinxala: Wal Sukkuummaan Bilxiginnaa Keessaa Gara Waraanaatti Babal’achaa Jira.


AGM;Bilxiginnaan Ahadu Radiyoon Akka Jawarin Live Interview hin goonef Ifaafi Interneta Irraa Kutte