Oduu dinqisiisaa:Godina horroo guduruu wallagga aanaa …

Oduu dinqisiisaa

Godina horroo guduruu wallagga aanaa guduruutti maqaa sakatta’insaa meeshaa waraana jedhuun humni addaa poolisii oromiyaa dhihoo kana leenjiiti bahee
mana nama dhuunfaa Darajjee Raggaasaa seenudhan raasasa qabda jechuudhan suura asii gadiitti argitan rasasaa jechuudhan fudhatani deemani .garuu inni isaan
rasaasa jedhani kun rasaasa miti.namichi mannisa sakata’amee kun dhukkubsate mana yaala deeme

yaalame qoricha #indomethacin_suppository jedhamu ykn qoricha kan karaa hudduu galuu manaa yaalati laatamefiidha malee rasasaa miti. Qoricha yaalaf kennamedha ,humni addaa poolisii oromiyaa kun garuu rasasaa manasaa keessatti argannee jedhani qawweenis jira rasaasa qofaa miti jedhani namicha hedduu reebani. qorichumaa raasasa godhani himata itti banani .yeroo qoratamu rasaasa miti qoricha tahee argamee .humni addaa kuni rasaasa iyyuu hin beekanimoo ?? qoricha namaa fayyisu rasasaa nama ajjesuu godhanii? Kuni humna addaa miti
Murna gaddaati malee Taayyee danda’a kanaafa leenjiste nutti ergitaa? humna addaa rasaasa hin beekne.wayi taayyee atumtime
filannoon saadarbatu malee taayyee maliiti ati gaayyeedha malee

Jaal Marroo K. Dirribaa

ijjishee haa badu ijoollee udduu hin xaragannee waraana jettee Mucaa oromiyaan bulcha jettee diraama saba keenyarratti hojjette kun kan harkashee ni argatti.
IUOf

Feyissa Lemessa