Oduu Cabsaa!! Tuffin Abiy ummata Oromoo Dhafi qabu danga darbbee jira!

Oduu Cabsaa!! Tuffin Abiy ummata Oromoo Dhafi qabu danga darbbee jira!

Oduu Cabsaa Maddeen Amanamoo irraa!
Abiyyi Ahimad Oromoo Biratti Waan Jaalatama Qabu ofakkeessuuf Kunoo Guyyaa Boruu Wayaa Aadaa Oromoo Bifti Wal fakkaatu Bajata Ramadee Biteefii Miseensaa PP fi Kadiroota Masaraatti Afeereej jira.
Kadiroonni Bilxiginnaaf Miseensonni akkasumaas Fakeessitoonni lakkoofsan 7000 ga’an “Waldaa misooma Oromiyaa” irra walitti qabaman Ufaata abbaa Gadaa Cufti kan bifti wal fakkaatu bittee dhimmaa marii Filaannootiif Abbooti Gadaa fakkeessudhaan masaaraa motumaatti afeeree jira. Baasi ufaanna dabaalate Laaqanaaf Shaayii guyyaa kan hunda mootuummaan kan Baase yoo ta’u Laaqan Guyyaa Kanaa Hoteelota 4f Kontiraati Akka kenname bira ga’ame.
 
Boru guyyaa jimaata ganamaa irraa eegaala.Mariin kun Masaraa Mootummaatti gaggeeffamaa.
Oromiyaa Keessaatti Filannoo kun Inuma Yaadaa Jarri Kun???
Kan Filus Kan Filamus Otoo mana Hidhaa Kumaatamaan Ciisuu Filannoon Akkamiin Oromiyaa Keessaatti Yaadama??? Abjuudha. Warra Wal-gayii kana Hirmaatun Taajabee Boru Eenyumaan Waraa Tokko tokkoon gadi baya??
 
Via; Ijoollee Gammoojjii Tokko